Hoppa till huvudinnehåll

Studie från Karolinska Institutet visar att tunga kedjetäcken är ett effektivt och säkert hjälpmedel mot sömnlöshet

 

En ny studie om effekten av kedjetäcken har i dagarna publiceras i Journal of Clinical Sleep Medicine. Studien utfördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där man tittat på effekten av tunga kedjetäcken på insomni (sömnlöshet) hos personer med psykiatriska diagnoser.

 

Artikeln “A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders” är författad av arbetsterapeuten Bodil Ekholm som har lång erfarenhet som förskrivare av tyngdtäcken. Medförfattare är Dr. Stefan Spulber och Dr. Mats Adler, båda forskare på Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Studien har utförts på 120 patienter som led av sömnlöshet och som sedan tidigare var diagnostiserade med svår depression, bipolär sjukdom, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och/eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

 

Detta är den första stora studie med hög vetenskaplig kvalitet som har gjorts på området och den visar på mycket goda resultat. Randomiserade studier värderas generellt sett högst när det gäller behandlingseffekter. Fördelen med randomisering är att slumpförfarandet ska leda till att alla andra faktorer än behandlingen ska fördelas lika på de båda grupperna.

 

Slutsatsen av studien är att tyngre kedjetäcken är ett effektivt och säkert hjälpmedel mot sömnlöshet hos patienter med svår depression, bipolär sjukdom, generaliserat ångestsyndrom (GAD), eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), vilket också förbättrar symptom och aktivitetsnivåer på dagtid.

 

Vi på Abilia har gjort en sammanfattning av studien och du får tillgång till den genom nedladdning på denna sida.

 

För den som vill läsa studien i sin helhet finns den vetenskapliga sammanfattningen på engelska och att köpa artikeln digitalt på Journal of Clinical Sleep Medicine.
Gå till: https://jcsm.aasm.org/doi/full/10.5664/jcsm.8636

 

 

 

Fyll i formuläret nedan för att ta del av Abilias sammanfattning av studien.

Webform
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.