Hoppa till huvudinnehåll

Stort engagemang bland studenter när Emilie föreläser om välfärdsteknik

 

Emilie Gerde
Emilie Gerde

 

- Kursdeltagarna sitter på kompetens om individerna och deras behov. När deltagarna på kursen får veta vilken välfärdsteknik som finns, blir det en aha-upplevelse, säger Emilie Gerde. Tiden går fort när hon håller sin dubbellektion för blivande stödpedagoger inom LSS. Det blir snabbt en livlig dialog och ett stort engagemang.

 

Stödpedagog är en relativt ny yrkestitel och förekommer främst inom LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa funktionshindrade har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, AST eller en betydande kognitiv funktionsnedsättning efter hjärnskada. Stödpedagogen ska verka för att dessa individer ska få ökad självständighet, delaktighet och självbestämmande i sin livssituation. Pedagogen ska arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa och kognitiva anpassningar samt välfärdsteknologiska lösningar. Arbetsplatsen kan till exempel vara ett gruppboende, en daglig verksamhet eller en skola. Utbildningen hålls inom Yrkeshögskolan, är vanligtvis 2-årig och på halvfart där arbete och utbildning kan varvas.

 

Inbjuden att föreläsa

 

En lärare på KompetensUtvecklingsInstitutets Yrkeshögskola fick på en mässa upp ögonen för Abilias tekniska hjälpmedel och bad Emilie att hålla en föreläsning. Det blev ett stort intresse bland kursdeltagarna och många kunde direkt se användningsområdet. Det fanns ett kunskapshål att fylla och nu har Emilie regelbundet återkommit och föreläst om kognitiva funktionsnedsättningar, välfärdsteknik, vem som har rätt till hjälpmedel, genomgång av förskrivningsprocessen och hur den kan skilja sig åt i olika regioner. Kursdeltagarna är från hela Sverige. Studenterna är aktiva och delar med sig av sina erfarenheter av hjälpmedel och välfärdsteknik.

 

Lång erfarenhet och ett brinnande intresse

 

Första gången Emilie kom i kontakt med personer med särskilda behov var när hon arbetade på daglig verksamhet inom LSS och som elevassistent i särskola. Här började hon brinna för att göra skillnad för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Emilie utbildade sig till arbetsterapeut och har valt att ägna sitt yrkesliv åt att bli expert på kognition och kognitivt stöd. Idag är Emilie 37 år, bor med sin familj utanför Stockholm och hämtar energi från naturen och umgänge med familj och vänner. Emilie är anställd på Abilia, ett företag inom medicinteknik, som bland annat utvecklar kognitivt stöd för personer med särskilda behov. Roligast tycker Emilie det är när hon får träffa användare av Abilias produkter, både för att få se hur hjälpmedlen gör skillnad och för att få kunskap om produktutvecklingsbehov som hon sedan vidarebefordrar till Abilias utvecklare.

 

- ­Att få föreläsa och öka kompetensen bland de som står närmast en hjälpmedelsanvändare ger en kvalitetssäkring inom LSS. Arbetsterapeuter jag träffar säger att de märker att det nu börjar finnas mer kompetens bland de som stöttar individen i vardagen och detta bidrar till en lyckad hjälpmedelsförskrivning, berättar Emilie.  

 

Fler och fler kommuner ökar kompetensen

 

Emilie träffar en hel del verksamheter och hon ser att det blir fler och fler stödpedagoger ute. Bland annat har en kommun satt upp som mål att varje gruppboende och varje daglig verksamhet ska ha två stödpedagoger anställda.

- Det här stärker verkligen individens rättigheter och innebär en högre kvalitet i LSS-verksamheterna. Det är fantastiskt att se denna utveckling som främjar individens självständighet, delaktighet och självbestämmande, avslutar Emilie.