Hoppa till huvudinnehåll

Stärker vår bransch och hjälper till att hålla hög kvalitet på produkterna

 

Återigen har vi blivit tillfrågade av våra vänner inom hjälpmedelsbranschen att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter kring implementering av MDR, Medical Device Regulation, i vår organisation. Den här gången var det DATEurope som hörde av sig och frågade om vi kan presentera våra lärdomar och framsteg på vägen att bli ett MDR-certifierat företag på deras event i mars.

 

Att förstå avsikten med MDR och hur lagstiftningen kan tolkas för lågriskprodukter stärker vår bransch och bidrar till att produkterna håller hög kvalitet.

 

På Abilia har hela organisationen varit mer eller mindre involverad för att säkerställa att vi förstår och uppfyller kraven i MDR. På DATEuropes konferens var det Anna Sahlholm, Medical Science Liaison och Portfolio Manager, och Anna Wik, Manager Quality, Sustainability och Regulatory Affairs, som höll i utbildningen.

 

Detta event var öppet endast för DATEuropes medlemmar och syftet var att dela kunskap om MDR. Anna och Anna höll i två digitala sessioner - MDR för klass 1-produkter, i teorin respektive i praktiken. De två seminarierna gav en översikt över lagstiftningen, de olika rollerna och definitionerna. Det gavs även praktiska exempel på hur processer kan se ut och hur man implementerar dem för att uppfylla medicintekniska förordningen. Eftersom seminarierna var uppdelade på två dagar fick deltagarna tid för reflektion och att förbereda frågor inför den andra dagen.

 

 

Anna Sahlholm och Anna Wik
Anna Sahlholm och Anna Wik

 

Anna och Anna har hållit seminarier i MDR-ämnet tidigare vid andra evenemang, till exempel vid mässan Fokus Hjälpmedel i Umeå. Liksom tidigare blev det även här stort engagemang från deltagarna och flera intressanta diskussioner. Deltagarna på DATEuropes event representerade fler än 30 företag från 14 olika länder och deras återkoppling var mycket positiv. De uppskattade att det var konkret, detaljerat och anpassat för just deras företag och den bransch de verkar i.

 

”På DATEurope strävar vi efter att ena branschen i Europa, men också att höja kunskapsnivån och kvalitetsnivån inom våra medlemsföretag. Detta utmärkta seminarium hjälpte oss avsevärt i ett steg framåt för att uppfylla båda dessa mål,” sa Gamal Halaga, Membership Secretary and Board Member DATEurope.

 

Här följer några kommentarer från deltagare efteråt:

”Det här seminariet kommer att hjälpa mig att tillämpa den nya kunskapen i mitt dagliga arbete”

”Jag kan direkt dra nytta av seminariet.”

”Det här är gav mig mycket bra och praktisk information.”

 

Om DATEurope

DATEurope är en nygrundad branschorganisation som strävar efter att samla hjälpmedelsbranschen i Europa. DATEurope grundades 2021 och har mer än 50 medlemsföretag från över 16 länder.

 

Ett av DATEuropes mål är att förse medlemmarna med aktuell och relevant information som kommer att stödja medlemmarna i deras dagliga verksamhet. European Medical Device Regulation (MDR) är en stor utmaning för många av våra medlemmar och det finns ett stort intresse för att få mer information om detta ämne.