fbpx Seminarium i Almedalen - Hur stöttar vi barn och ungdomar att klara skolan? | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
Klassrum prat Almedalen

Seminarium i Almedalen - Hur stöttar vi barn och ungdomar att klara skolan?

 

Den 1/7 kl 16:15-17:15 håller vi ett seminarium i Almedalen med rubriken:
Hur stöttar vi barn och ungdomar med särskilda behov att klara skolan och inkluderas i samhället?

 

Siffror pekar på att endast 35% av de med kognitiva funktionsnedsättningar, såsom ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning, är i arbete. Tidiga insatser minskar risken för att hamna i utanförskap. Hur skapar vi en inkluderande skola och lärmiljö som gör det möjligt för alla att klara av skolan och bli delaktiga i samhället?

 

Samhället har mycket att vinna på att barn och ungdomar med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar klarar av att slutföra sin skolgång. Tidiga insatser, redan vid skolstarten, minskar risken för utanförskap och behov av omfattande insatser senare i livet. Många vittnar om brister i stöd och anpassningar i skolan, vilket leder till att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen eller i värsta fall inte ens går till skolan. Över 50% är ”hemmasittare” under någon period. Det finns lösningar, med anpassningar av den fysiska miljön, rätt utnyttjande av tekniska hjälpmedel och anpassad pedagogik. Det som krävs är att frågan tas på allvar och att berörda aktörer tar till sig av de goda exempel som finns för att utforma en bra skolmiljö. Under seminariet går vi igenom vad barn med kognitiva funktionsnedsättningar behöver för anpassningar och stöd och ger handfasta råd till skolpersonal och anhöriga.

 

Seminariet hålls tillsammans med:

Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet

Agneta är intressepolitisk ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och arbetar framför allt med skol- och utbildningsfrågor. Agneta kommer beskriva hur det ser ut i Sverige idag för elever med autism och andra kognitiva utmaningar och vilka lösningar förbundet ser på de övergripande frågorna.

Annelie Karlsson, Funkkonsulten

Annelie är utbildad lärare, specialpedagog och rektor och arbetar som utbildare, handledare och författare. Annelie kommer beskriva hur skolan genom att arbeta med tillgängliga lärmiljöer, tydliggörande pedagogik och fokus på bemötande kan förebygga problematisk skolfrånvaro, att elever blir s.k hemmasittare.Genom ett väl genomtänkt upplägg kan skolor fungera bättre för alla.

 

När: 1 Juli kl 16:15-17:15

Var: Kilgränd 1

Här hittar du seminariet i det officiella programmet.