fbpx Pressmeddelande: Ny fjärrkontroll förenklar för funktionsnedsatta att styra sitt hem | Abilia Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Ny fjärrkontroll förenklar för funktionsnedsatta att styra sitt hem

Nu blir det lättare för personer med nedsatt rörelseförmåga, försämrad syn, demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning att styra sitt hem. GEWA Maxi är en ny robust, smart och lättanvänd fjärrkontroll som bland annat kan styra tv, musikanläggning, lampor, fönster och dörrar.

GEWA Maxi Närbild

För personer med någon form av kognitiv eller motorisk funktionsnedsättning kan vardagliga sysslor bli svåra
och till följd begränsas självständigheten. Att använda traditionella fjärrkontroller kan vara komplicerat då de
ofta har många små knappar som kan vara svåra att se och att hantera. Dessutom kan det för en del vara
problematiskt att förstå eller minnas hur kontrollerna ska användas.

 

- Samhället har ett ansvar att se till att varje person med särskilda behov får de hjälpmedel han eller hon
behöver för att leva ett fullt liv. Att till exempel själv kunna sätta på tv:n eller sin favoritmusik utan att be
om hjälp, ger personen ökad självständighet, säger Johanna Odell, försäljningschef på Abilia.

 

GEWA Maxi har 16 stora knappar som kan anpassas så att användaren bara ser det han eller hon vill styra.
Knapparna kan förses med bilder som tydligt symboliserar det som ska styras. En knapp¬tryckning kan
dessutom generera en serie av händelser, till exempel först starta digitalboxen och sedan tv:n för att där
efter automatiskt slå på önskad kanal. Andra funktioner kan bland annat vara att tända och släcka lampor,
öppna och stänga dörrar eller slå på musikanläggningen.

 

Knapparna är nedsänkta för att underlätta att träffa rätt vid nedsatt känsel och motorik. Bekräftelse i form
av ljud, ljus och vibration ger återkoppling på ett knapptryck. För personer med skakningar i handen, till
exempel på grund av tremor, finns möjlighet till anslagsfördröjning. Det innebär att en knapp behöver hållas
intryckt en förvald tid innan valet aktiveras.

 

GEWA Maxi finns tillgänglig som förskrivet hjälpmedel via hälso- och sjukvården men kan även
beställas direkt från Abilia.

 
Bilder på GEWA Maxi
GEWA Maxi Vardagsrum

GEWA Maxi Närbild
 
Ytterligare information
Läs mer om GEWA Maxi.


 

Kontaktpersoner

Johanna Odell, Försäljningschef

08-594 694 00
johanna.odell@abilia.se


Mikael Wester, Kommunikationsansvarig

070-333 06 47
mikael.wester@abilia.se