Hoppa till huvudinnehåll

Panelsamtal i Almedalen om hinder för hälsofrämjande arbete med fokus på demens och kognitiv svikt

 

Många med demenssjukdom kommer att behöva vårdas i hemmet - klarar Sverige av det?

 

Almedalsveckans logotype

 

Årets uppdaga av Almedalsveckan går av stapeln 3-7 juli och Abilia arrangerar på plats ett panelsamtal med frågeställningen om praktiska hinder för kommuner och regioner att få till hälsofrämjande arbete i praktiken. Speciellt fokus läggs på demensfrågan och kognitiv svikt.

Sverige måste hantera det faktum att vi inte har tillräckligt med resurser inom omsorgen utan äldre måste i större utsträckning klara sig hemma längre. För att det ska vara realistiskt behöver kommuner satsa mer resurser på hälsofrämjande insatser.

I panelen har vi sällskap av representanter från politiken, primärvården, intresseorganisationer och företag.

Följ med oss när Johanna Odell från Abilia samtalar i ämnet med Magnus Andersson, Funktionsrätt Sverige, Ylva Sandström, Trollbäckens Vårdcentral och Christine Lorne, Region Stockholm. Panelsamtalet modereras av Helena Blomquist.

Varmt välkommen till vårt panelsamtal under Almedalsveckan som du kan följa antingen på plats eller digitalt.

 

Panelsamtal: Många med demenssjukdom kommer att behöva vårdas i hemmet - klarar Sverige av det?
Tisdag 5 juli, kl 10:00 - 10:45
Östra Tullgränd 8, Visby
Event-ID 65925

 

Du hittar mer information på plattformen för Almedalsveckan Play där du också hittar länken för att följa panelsamtalet digitalt. 

 

Paneldeltagare Almedalen 2022