fbpx Ökad självständighet och delaktighet på boende med hjälp av välfärdsteknik | Abilia Hoppa till huvudinnehåll

Ökad självständighet och delaktighet på boende med hjälp av välfärdsteknik

 

Abilia har varit samarbetspartner i ett projekt för att testa och utvärdera effekten av användandet av välfärdsteknik (i form av en digital planeringskalender) på gruppboende. Kaggeledsbacken är ett boende med särskild service (BmSS) där de boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av varierande grad, ofta kognitiva funktionsnedsättningar som innebär svårigheter med att bearbeta, tolka eller förmedla information.

 

Kaggeledsbacken rum

 

De som bor på boendet har behov av stöd och hjälp av olika slag, bland annat kring struktur och planering av sin vardag. Syftet med projektet var framför allt att underlätta kommunikationen med de boende, att öka deras delaktighet både i närmiljön och i samhället, att ge ökad struktur i vardagen och att ge en känsla av både sammanhang och självständighet.

 

Initiativtagare till projektet var Darko Torres, enhetschef för Kaggeledsbackens boende. Det genomfördes inom ramen för AllAgeHub, en verksamhet som arbetar för att främja att forskning, utveckling och innovation av välfärdsteknik ska bli tillgängliga på boenden. Det för att människor i större utsträckning ska kunna leva självständiga och trygga liv, oavsett funktionsnedsättning och ålder. AllAgeHub är en plattform för samverkan mellan 13 kommuner i Göteborgsregionen, Vinnova, Västra Götalandsregionen, civilsamhället, den akademiska världen och näringslivet. Det var tack vare Abilias kunskap om kognitiva utmaningar och vår digitala planeringskalender MEMOplanner som Kaggeledsbacken valde oss som samarbetspartner i projektet.

 

Lena Schön, Key Account Manager på Abilia, berättar om Abilias roll. ”Som ett första steg lyssnade vi av Kaggeledsbackens önskemål och behov och tillsammans hittade vi sen en lämplig lösning. Vi placerade en MEMOplanner i Kaggeledsbackens gemensamhetsyta där den var tillgänglig för både boende och personal att använda. MEMOplannern är ett digitalt tids- och planeringsverktyg som är bra på att visualisera dagar, veckor, tider och aktiviteter och att göra det tydligare för användare. Vi bistod även med utbildning och support till personalen. Det här är ett utmärkt verktyg för planering som skapar struktur och tydlighet.”

 

Lena Schön
Lena Schön

 

Ganska snart kunde ett ändrat beteendemönster skönjas. MEMOplannern blev en central punkt för de boende att söka information. På ett tydligt sätt, med både bilder och text, finns här information om gemensamma aktiviteter exempelvis när det ska spelas kubb i trädgården eller baka en kaka och vilken mat som serveras den aktuella dagen. De boende kunde lätt boka in sig på just de aktiviteter eller den middagen de var intresserade av att delta i. Men användandet bidrog även till att de boende blev mer delaktiga i planeringen av gemensamma aktiviteter och vilken mat som ska lagas till måltiderna, något som skedde under de regelbundna husmöten som personalen höll i.

 

Vid projekttidens slut kunde det konstateras en positiv effekt av en MEMOplanner på plats inom dessa fyra områden: ökad delaktighet och inflytande hos de boende, ökad trygghet och självständighet genom tydligare struktur och involvering för de boende runt planering av aktiviteter, fler aktiviteter för de boende och inte minst att kommunikationen underlättades.

 

Darko Torres, enhetschef Kaggeledsbackens boende säger: ”Min ambition med att föra in välfärdsteknik på boendet var att stärka brukarnas självbestämmande och delaktighet. Detta utfördes genom att brukarnas idéer och förslag på aktiviteter fördes in i MEMoplanner vilket bidrog till att brukarna själva kunde se visuellt det dom hade bestämt på husmöte gällande aktiviteter och måltider. En annan positiv effekt var att användandet av MEMOplanner innebar en tidsbesparing hos personalen när de boende gick till MEMOplannern för att söka svar på sina funderingar.  Detta bidrog till att personalen fick mer tid för att umgås med de boende och öka deras välmående i större utsträckning.”

 

Darko Torres-portrait
Darko Torres

 

Carolina Fornell, projektledare på AllAgeHub, säger: ”Vi har tagit med oss många positiva erfarenheter av Abilia och Kaggeledsbackens goda samarbete. Inte minst värdet för verksamheten av att i nära dialog med leverantören få testa lösningar. Det bidrar både till att få fördjupad kunskap om produkten och erfarenheter om vilka förändringar som krävs för att en lösning kan implementeras på bästa sätt.”

 

Carolina Fornell AllAgeHub
Carolina Fornell

 

Lena Schön igen: ”Vi är mycket glada och stolta över den effekt som blev märkbar på Kaggeledsbacken. Jag personligen tycker det är fantastiskt roligt att få vara med och bidra till mer användande av välfärdsteknik. På Abilia är det just detta som vi vill uppnå – att människor med funktionsnedsättningar av olika slag ska få tillgång till hjälpmedel som gör att det är lättare att leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället.”