Hoppa till huvudinnehåll

Nya generationens MEMOplanner ännu mer användarvänlig

 

Nu lanserar Abilia nästa generation av omtyckta MEMOplanner, ett digitalt tids- och planeringsverktyg för kognitivt stöd i vardagen. I den nya versionen har MEMOplanner fått ett utseendemässigt och tekniskt ansiktslyft, men även förbättrad användarvänlighet och funktionalitet baserat på feedback från kunder och användare.

 

MEMOplanner generation 4
                          Nästa generationens MEMOplanner

 

 

Ett beprövat hjälpmedel

 

Den första versionen av MEMOplanner kom ut på marknaden 2009 och har sedan dess hjälpt tusentals människor till ökad självständighet och trygghet. Det är ett väl beprövat hjälpmedel och studier visar att införande av MEMOplanner bland annat leder till ökad delaktighet, självbestämmande och kommunikativ förmåga.

 

Jenny Berglund, Portfolio Manager för Abilias kognitiva hjälpmedel, är ansvarig för MEMOplanner och dess utveckling.
 

”Syftet med det kognitiva stödet i MEMOplanner är att skapa struktur, översikt, tidsförståelse och minnesstöd. Det ger användare förutsägbarhet i vardagen, vilket minskar stress och ökar vanligtvis motivationen. Om man vet i förväg vad som ska hända får man chans att göra sig redo, och vill då sannolikt också delta. Vi får ofta höra exempel på hur MEMOplanner skapar en bättre tillvaro, inte bara för personen som fått hjälpmedlet utan för hela familjen.”

 

Jenny Berglund
Jenny Berglund

 

De senaste åren har MEMOplanner även använts inom LSS-verksamheter som daglig verksamhet och gruppboenden. MEMOplanner placeras då i gemensamhetsutrymmen och har förutom ökad självständighet och delaktighet även upplevts förbättra gruppgemenskapen. Personalen har i sin tur upplevt minskad stress och ökad känsla av att räcka till i arbetet att ge stöd till deltagare och boende.

 

Ny teknisk plattform

 

Den nya versionen av MEMOplanner bygger på en helt ny programvara.

 

Jenny Berglund om den nya tekniken.
 

”För att fortsätta hålla hög kvalitet och säkerhet är det naturligt att regelbundet göra en teknisk uppgradering. Med den nya plattformen ligger vi i framkant igen och våra utvecklare kan jobba snabbt och effektivt med de senaste utvecklingsverktygen. På så sätt säkrar vi också den tekniska kompetensen inom Abilia, vilket förstås är oerhört viktigt för att fortsätta leverera användarvänliga och uppskattade digitala hjälpmedel.”

 

 

Förbättrad funktionalitet baserat på feedback från kunder och användare

 

Abilias hjälpmedel är godkända enligt det europeiska regelverket för medicintekniska produkter, MDR. Inom den av MDR reglerade eftermarknadsbevakningen får vi kontinuerligt önskemål om förbättringar och förändringar av MEMOplanner. Dessa har vi lyssnat på i utvecklingen av den nya versionen och har ökat användarvänligheten inom tre områden:

 

  • Förbättrat kognitivt stöd, till exempel bättre timer-funktion och bättre översikt av aktiviteter
  • Enklare handhavande, till exempel enklare att lägga in foton i MEMOplanner för de som använder appen MEMOplanner Go
  • Enklare skötsel och service, till exempel enklare för hjälpmedelscentraler och förskrivare att hantera licenser och att rekonditionera produkterna

 

 

Jenny Berglund om den ökade användarvänligheten.
 

”Även om MEMOplanner är ett mycket uppskattat hjälpmedel så finns det förstås alltid saker att förbättra, och ju fler människor som använder hjälpmedlet desto mer feedback får vi. Vi tror att förbättringarna i den nya versionen, stora som små, kommer att förenkla den dagliga användningen och i slutändan göra att MEMOplanner ger ännu bättre hjälp i tillvaron. Vi ser fram emot kommande dialoger och erfarenhetsutbyte för att fortsätta utveckla MEMOplanner med användare och säkerhet i fokus."

 

 

Läs mer om hur MEMOplanner hjälper individer och verksamheter.

 

Vill du veta mer om olika funktioner i MEMOplanner, inklusive den molnbaserade webbtjänsten myAbilia som används av anhöriga, stödpersoner och supporttekniker för att stötta på distans eller ta del av information, klicka här.