Hoppa till huvudinnehåll

MEMOplanner är hjälpmedlet som skapar struktur och ger lugn i vardagen - Nu med förbättrat mobilt stöd

 

För människor med kognitiva utmaningar kan ett tids- och planeringsverktyg vara till stor hjälp i tillvaron. Det kan vara allt från att planera, hålla ordning, komma ihåg möten och vardagssysslor till att förstå tid. När det är otydligt i tillvaron är det lätt att bli stressad eller orolig, vilket i sin tur kan skapa konflikter både hemma, i skolan eller i arbetslivet.

MEMOplannern är utformad för att ge god översikt med sin dag- och veckovy, ge kommunikationsstöd i och med tillgång till bilder, ge minnesstöd med påminnelser och skapa förståelse för tid med sin tidspelare.

Med MEMOplanner kommer även MEMOplanner Go, en app att ladda ner i sin smartphone och som gör att du får med dig många av funktionerna även utanför hemmet. Nu har vi uppdaterat MEMOplanner Go med ytterligare funktioner av de som finns i den fasta MEMOplannern. Det ger användarna ett ännu bättre stöd ”on the go”.

Studier visar att vårt tids- och planeringsverktyg MEMOplanner kan minska stressen för både användare och anhöriga och ge ökad trygghet i tillvaron. Struktur i vardagen, tydlighet vad gäller till exempel inplanerade aktiviteter och mindre överraskningar leder till minskad oro och skapar lugn. Kommunikationen blir bättre och konflikterna blir färre.

Den nya versionen MEMOplanner Go finns tillgänglig på App Store och Google Play. Om appen redan är installerad på användarens smartphone uppdateras appen automatiskt, beroende på inställningarna i mobilen. Läs mer om de senaste uppdateringarna i MEMOplanner Go.

MEMOplanner Go