Hoppa till huvudinnehåll

Linda gästar vodcast och pratar välfärdsteknikens nytta i verksamheter

 

 

Återigen har Linda Björk gästat vodcasten ”Maria inspireras av…”. I samtalet tar de bland annat upp vad välfärdsteknik är och hur välfärdsteknik i form av kognitivt stöd gör nytta för individen, verksamheter och samhället. De tar även upp två exempel på dagliga verksamheter som har erfarenhet av att använda digitala kognitiva hjälpmedel från Abilia.

 

Första exemplet är från Lidköping där en daglig verksamhet testade det digitala tids- och planeringsverktyget MEMOplanner. Syftet var att se om deltagarna kunde bli mer självständiga och delaktiga i sin dag. Resultatet blev att deltagarna gick från oro till lugn och Lidköping kommun valde att införa hjälpmedlet i flera verksamheter.

 

Det andra exemplet är från en annan kommun som, liksom Lidköping, infört MEMOplanner i en daglig verksamhet. Linda delar med sig av deras erfarenheter om hur det påverkat verksamheten, deltagarna och personalen. I stora drag säger de att deltagarnas möjlighet till kommunikation, delaktighet, inflytande och trygghet ökat, tydlighet för deltagarna och personalen har ökat och det har blivit en bättre arbetsmiljö för både personal och deltagare.

 

Vi får också se Linda visa och berätta om funktioner i MEMOplanner och höra hur Maria och Linda tillsammans resonerar kring fördelarna för användaren, såsom

  • påbörja och avsluta aktivitet
  • tidspelare för att underlätta tidsförståelse
  • checklista kopplat till aktivitet
  • appar och molntjänster

 

De pratar också om ”varma händer där varma händer behövs”.

 

Välkommen att titta på Lindas och Marias samtal i avsnitt # 67, "Välfärdsteknik hjälper människor att känna trygghet och självständighet".

 

Maria inspireras av Linda Björk, avsnitt #67
Maria Krafft Helgesson och Linda Björk