Hoppa till huvudinnehåll

Lina och Madde på Sodexo Hjälpmedelsservice ger personer med rörelsenedsättningar möjlighet att styra sin omgivning

 

Vi som arbetar inom hjälpmedelsbranschen träffar många vardagshjältar om dagarna. Det kan vara personer som utvecklar, förskriver eller på annat sätt bidrar till att människor med funktionsnedsättningar får de hjälpmedel de behöver. Nyligen träffade vi Lina Backman och Madelen (Madde), två hjälpmedelskonsulenter på Sodexo Hjälpmedelsservice, som ser till att hjälpmedel som förskrivits kommer ut till användare i norra delen av Stockholms län. 

 

Ulrika Heinke från Abilia passade på att ställa några frågor om hur de arbetar med hjälpmedel inom omgivningskontroll generellt, och Abilias GEWA One specifikt.  

 

 

Ulrika Heine, Madelen Ödman, Lina Backman
Ulrika Heinke, Madelen Ödman, Lina Backman

 

 

Människor med ALS, MS, olika typer av muskelsjukdomar som har svårt att röra hand eller arm och som vill kunna styra olika funktioner i hemmet är en typisk användare av Abilias fjärrkontroll GEWA One. Exempelvis kan användaren fjärrstyra tv, säng, lampor, porttelefon, dörrautomatik, men även att ringa. Med manöverkontakter är det möjligt att styra även då rörligheten i arm eller hand inte finns, och med ett varierat utbud av manöverkontakter kan anpassning göras till där rörligheten hos användaren finns. 

 

Hjälpmedelskonsulenter som Lina och Madde har i sin vardag främst kontakt med förskrivare, tekniker, användare och leverantörer. Lina berättar om tillvägagångssättet, att de får sina uppdrag från förskrivaren, de samlar in information, de åker ut till brukaren, ofta tillsammans med en tekniker, och installerar, monterar och provar ut hjälpmedlet. Inom just omgivningskontroll behövs det relativt mycket arbete inför själva utprovningen hos användaren för att det ska bli så bra som möjligt för hen, men även för att det ska vara en effektiv process för Lina och kollegorna på hjälpmedelscentralen.  

 

När Lina och Madde är på hembesök så händer det att de finjusterar ytterligare för att ett hjälpmedel ska kunna göra ännu mer nytta, till exempel genom att förbereda för framtida begränsningar som kan komma om funktionsnedsättningen ökar. Ett exempel som togs upp var just manöverknappar. Även fast behovet inte finns idag, så kan det komma att bli aktuellt om förloppet innebär ytterligare rörelsebegränsningar framöver. Det kan vara en trygghet för användaren att veta vilka lösningar som finns om det blir en realitet.  

 

En annan sak som Lina och Madde lyfte i samtalet med Ulrika är vikten av enkelhet, tydlighet och smidighet för såväl användare, hjälpmedelskonsulenter och tekniker. En hjälpmedelskonsulent vill ha bra stöd och support från leverantörer. Som exempel på tillgänglighet och smidighet för hjälpmedelskonsulenter så nämns den molnbaserade tjänsten myAbilia, vilken gör det möjligt att göra ändringar i hjälpmedel på distans. Det blir inte bara effektivare för hjälpmedelskonsulenterna, det blir också bättre för användarna då det går snabbare att implementera ändringarna då det inte är ett behov av att göra det fysiskt på plats. 

 

Titta gärna på inspelningen från samtalet med Lina och Madde där de bland annat pratar om vad en användare uppnår med ett hjälpmedel såsom GEWA One, och hur de upplever samarbetet med Abilia.