Hoppa till huvudinnehåll

Kul på hjul – men även lärorikt och givande

 

Om du varit i Mölndal på sistone så kanske du har sett den. Minibussen ”DV på hjul”, gärna med glad musik som hörs genom de öppna fönstren och som skapar nyfikenhet. Det är Mölndals Stad som testar ett nytt grepp där de med hjälp av denna teknikbuss introducerar välfärdsteknik i kommunen, med fokus på att nå personer med särskilda behov.

 

Projektet initierades då personalen inom daglig verksamhet på kommunen såg behov av att synas utanför lokalerna för att visa upp sin verksamhet och visa exempel på välfärdsteknik. Arbetet syftar till att öka delaktighet, självständighet samt kunskap och hantering av bland annat digitalisering, allt utifrån varje individs önskemål och förmåga. Genom att sprida kunskap om välfärdsteknik, öka digitalisering inom vård och omsorg samt skapa individanpassade arbetsuppgifter hoppas man nå förändring.

 

När DV på hjul åkte ut på sina turer var det tre-fyra personer med i bussen. Det var stödpedagog, stödassistent, testledare i välfärdsteknik och deltagare från daglig verksamhet som tillsammans träffade människor med särskilda behov i deras egna miljöer. De besökte bland annat boende på gruppbostad, besökare på aktivitetshus och i dagliga verksamheter, och stannade även till på torg i centrala Mölndal för att visa upp sig för allmänheten. Teknikbussen har också gjort hembesök, bland annat som en första åtgärd att få personer med lång tids frånvaro att återgå till jobbet på den dagliga verksamheten. De flesta turerna har skett inom kommunens gränser, men de har även åkt utanför Mölndal då de fått förfrågningar om besök från närliggande kommuner.

 

Teknikbussen DV på hjul
Teknikbussen DV på hjul

 

Några från Mölndals Stad som är mycket engagerade i projektet är Cecilia Bertilsson, övergripande stödpedagog, Cecilia Öberg, kreatör och stödassistent daglig verksamhet och Emelie Wejdin projektledare för digital inkludering. Emelie säger: "Vi såg ett behov av att synas och mötas och tänkte - en buss ska vi ha! Hela världen går mot en digitalisering och vård och omsorg måste följa med. Det här är ett sätt att nå ut med teknik på ett roligt och inspirerande sätt. Alla möten med personer leder vidare till något mer, ett nytt intresse, nya kontakter och därmed samverkansmöjligheter!"

 

Emelie Wejdin, Mölndals Stad
Emelie Wejdin

 

Teknikbussen är en del i AllAgeHubs arbete som går under namnet ”Testbädden”. Här ingår även en handfull leverantörer som förser teknikbussen med välfärdsteknik, där Abilia är en av dessa leverantörer. Abilia har försett teknikbussen med de digitala tids- och planeringsverktygen MEMOplanner och HandiKalender. MEMOplanner är ett kognitivt stöd som ger struktur och tydlighet med visuella scheman, tider och aktiviteter medan HandiKalender hjälper användare att komma igång och självständigt utföra uppgifter.

Lena Schön på Abilia är behjälplig under projektets gång. ”Det har varit ett roligt projekt att vara delaktig i och det är fantastiskt att ta del av det värde DV på hjul skapar för personer med särskilda behov som av olika anledningar inte använt välfärdsteknik i någon större omfattning tidigare.”

 

Lena Schön
Lena Schön

 

Den första testperioden är avslutad och projektet går nu in i nästa period som fortsätter i ytterligare sex månader. Efter det kommer projektet utvärderas i sin helhet, men redan efter de första tre månaderna konstateras att det varit ett projekt som spridit mycket glädje bland bussåkarna, de som man har träffat ute på de dagliga verksamheterna och på gruppboenden, samt även de människor som man träffat på allmänna platser. Även kunskapen om välfärdsteknik och exempel på hur olika produkter kan användas i verksamheter har varit lyckad i det här projektet. En viktig faktor för att kunna åstadkomma ökad digitalisering och breddinförande av välfärdsteknik runt om i samhället.

 

Teknikbussen DV på hjul