Hoppa till huvudinnehåll

Idag lanserar vi Abilia Kompetensguide för kognitivt stöd

 

siblings in the park

 

I Sverige har vi målet att hälso- och sjukvården ska ge patienten en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Det är en omfattande förändring som ska genomföras, vilket bland annat innebär nya rutiner, nya arbetssätt och samverkan mellan olika aktörer. En mycket viktig parameter för att lyckas med en god och nära vård är att arbetet utgår från patientens sammantagna behov och förutsättningar.

 

En stor förändring har skett i samhället på sistone gällande kompetens runt kognitiva utmaningar, men det finns fortfarande miljöer där vi behöver öka kompetensen om neuropsykiatriska och andra kognitiva funktionsnedsättningar för att tillgodose alla personers behov av stöd. Ett exempel där det finns ett kompetensgap är skolan, ett annat är äldreomsorgen.

 

Vi lanserar nu Abilia Kompetensguide för kognitivt stöd, en digital tjänst som stöttar förskrivare och arbetsterapeuter när de ska identifiera insatser och hjälpmedel till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Kompetensguiden utgår från förskrivarens process med individen i centrum. Det är en hjälp i beslutsprocessen för vilka insatser och hjälpmedel som passar bäst vid varje enskilda fall. På detta sätt blir förskrivningsprocessen av kognitiva hjälpmedel lite smidigare och lite lättare.

 

Abilia är ledande inom kognitiva hjälpmedel och vi har en gedigen erfarenhet och en hög kompetens runt kognitivt stöd. Abilia har genom åren utbildat många yrkesverksamma inom kognitivt stöd och vilka hjälpmedel som är lämpliga för att kompensera för kognitiva nedsättningar. Med denna digitala kompetensguide kan vi nå ännu fler förskrivare, arbetsterapeuter, stödpedagoger, speciallärare och biståndshandläggare. På så vis hoppas vi kunna göra fler hjälpmedel tillgängliga för fler personer som har behov av kognitivt stöd.

 

Anna Karin Verneholt, CMO på Abilia säger ”Med vår kompetensguide som beslutsstöd kan fler få rätt hjälp i rätt tid. Det är inte bara ett steg att nå närmare målsättningen om en god och nära vård – vi tillgängliggör kompetens och hjälpmedel vilket är ett steg mot ett mer hållbart samhälle".

 

Läs mer om Abilias digitala kompetensguide som stöttar förskrivare och arbetsterapeuter att bli mer effektiva i sin vardag.

 

Anna Karin Verneholt
Anna Karin Verneholt