Hoppa till huvudinnehåll

Goda råd vid implementering av välfärdsteknologi

 

Baserat på lärdomar och erfarenheter från omsorgen i Danmark, Finland, Norge och Sverige

 

 

MEMOplanner

 

 

Rapport: "Velfærdsteknologi i Norden i en tid med mangel på arbejdskraft"

 

Vi hör det dagligen nu, att den demografiska förändringen innebär svåra utmaningar för vård- och omsorgssektorn. Vi lever allt längre och med en åldrande befolkning kommer fler leva med demenssjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder inte möta upp till förväntat vårdbehov. Därför är det stort fokus på hur välfärdsteknologi kan bidra för att frigöra tid hos personal och samtidigt kunna ge god och kvalitativ vård och omsorg till de som behöver.

 

Välfärdsteknik har blivit ett naturligt inslag i många kommuner i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Nordiskt Välfärdscentrum har danska Kommunernes Landsforening (KL) samlat in erfarenheter om användandet av välfärdsteknologi inom hälso- och socialsektorn i dessa länder. Sammanställning och konklusioner finns i rapporten ”Velfærdsteknologi i Norden i en tid med mangel på arbejdskraft”.

 

De insikter som kommit fram är bland annat att de finns flera likheter i de nordiska länderna vad gäller implementering av välfärdsteknologi, att det finns stort stöd hos medborgare i de olika länderna för välfärdsteknologi och likaså stort stöd från personal i de olika länderna som får mer tid till mer givande aktiviteter och bättre arbetsmiljö.

 

 

Sju goda råd för framgångsrik implementering av välfärdsteknik i Norden

 

Här följer de sju goda råd för framgångsrik implementering av välfärdsteknik som tas upp i rapporten:

 

1. Vänta tills tekniken är i drift och var medveten om användarnas behov

2. Kör en distributionsprocess åt gången

3. Sakta ner

4. Låt medarbetare som motiveras av digitalt ta täten

5. Håll koll på arbetsflödena och rollfördelningen

6. Prata med personalen om inställningen till välfärdsteknik

7. Välfärdsteknik ska vara en prioritet för alla i organisationen

 

 

Abilias insikter från implementering av välfärdsteknik

 

Linda Björk arbetar på Abilia och hjälper kommuner att hitta välfärdstekniklösningar inom vård och omsorg, ofta med fokus på stöd för kognitiva nedsättningar. Hon tycker det är bra tips och råd som står i rapporten och gör samtidigt några reflektioner. ”En sak som vi ser här i Sverige är att det finns välbeprövad välfärdsteknik redan idag, men att det finns viss försiktighet i att implementera dessa i verksamheter. Det är därför mycket bra att erfarenheter och lärdomar delas vidare så att startsträckan för andra kommuner och verksamheter blir kortare.”

 

 

Linda Björk
Linda Björk

 

 

Även vi på Abilia delar med oss av våra insikter och lärdomar som vi fått med oss i våra samarbeten med kommuner när de implementerat välfärdsteknik. Våra erfarenheter är hämtade bland annat från särskilda boenden och LSS-verksamheter.

 

Tjörns kommun införde välfärdsteknik för att möta behov i deras LSS-verksamheter. Utifrån de behov de identifierat valde de Abilias tids- och planeringsstöd MEMOplanner. Vid utvärdering konstaterades goda resultat med positiva effekter för användare, personal och verksamheter och de beslutade därför att ta in MEMOplanner till alla LSS-verksamheter i kommunen.

 

”Att utgå från behov är a och o när det är dags att utvärdera vilken lösning som passar bäst, både från ett individperspektiv och från ett verksamhetsperspektiv,” säger Linda Björk.

 

Testbädden InnoMera ordnade tidigare en tematräff där fokus var på lärdomar och erfarenheter från Tjörn kommuns implementering av välfärdsteknik som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar. Förutom representant från Tjörn kommun var även Linda med som talare på tematräffen. Här nedan är Lindas sammanfattning av hennes insikter och lärdomar:

 

  • Lägg tid på planering och förberedelse
  • Samarbeta med leverantören
  • Börja i en bra tidsperiod
  • Inventera fysiska förutsättningar
  • Utgå från verksamhetens behov
  • Börja där det är lätt att lyckas
  • Sätt realistiska mål
  • Låt alla veta varför vi gör detta
  • Mixa kompentenser, ta hjälp av stödpedagoger, arbetsterapeuter
  • Tekniken är verktyget, men inte lösningen!

 

 

Vill du läsa mer?

 

Artikel från Nordiska Ministerrådet och Nordens Välfärdscenter
7 tips til succesfuld implementering af velfærdsteknologi

 

Artikel från Testbädden InnoMera
Tematräff: Erfarenheter från Tjörns kommun och Abilia


Information om Abilias lösningar med välfärdsteknik