Hoppa till huvudinnehåll

Förbättra kvaliteten och de sociala effekterna på LSS-boende med välfärdsteknik

 

Kärnan i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är rättigheten till goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men att göra verklighet av lagen på ett LSS-boende innebär svåra utmaningar.

 

Abilia har flera decenniers erfarenhet av att utveckla hjälpmedel som kompenserar för funktionsnedsättningar och har alltid haft användaren i absolut fokus. På vår resa har vi fått många insikter som tagit oss framåt och som gett effekt för de boende, men även för anhöriga och vårdgivare. Vi vill att flera ska få glädje av vad vi har lärt oss längs vägen och därför delar vi med oss av de insikter som vi ser är viktigast här och nu för att förbättra verksamheten på LSS-boende.

 

Johanna Odell, ansvarig för Abilias Market Unit Sweden & International, säger ”Vi har på senare tid haft flera samarbeten med verksamheter som driver gruppboende. Med hjälp av redan existerande välfärdsteknik har vi bidragit till att ett antal LSS-boenden når en bra bit på vägen för att de boende på grupphem blir mer självständiga och delaktiga i aktiviteter. Införandet av hjälpmedel har skapat önskade sociala effekter och har haft en positiv inverkan på både personalens arbetsmiljö och på verksamheten i sig. Vi vill förstås att fler ska åstadkomma liknande förbättringar för sina boende, för sin personal och för sin verksamhet utan att det för den skull ska betyda högre kostnader.”

 

Johanna Odell
Johanna Odell

 

Ta del av våra insikter om hur välfärdsteknik kan bidra till bättre LSS-verksamheter här.