Hoppa till huvudinnehåll

Bättre LSS-omsorg med digitalt kognitivt stöd i Arboga kommun

 

Arboga kommun ville ha ett stöd för att dela aktuell och anpassad information inom kommunens LSS-omsorg. Under hösten 2021 införskaffades kognitivt stöd i form av det digitala tids- och planeringsverktyget MEMOplanner. Resultatet blev så bra att kommunen nu förser ytterligare fyra LSS-verksamheter med samma välfärdsteknikslösning.

Arboga

Hösten 2021 köpte Arboga kommun in Abilias digitala tids- och planeringsstöd MEMOplanner till fyra av kommunens LSS-verksamheter. Kommunen hade behov av en lösning där verksamhetsgemensam information var anpassad, aktuell och lättillgänglig. Viktigt också att informationen finns kvar, till skillnad från att berätta något som senare glöms bort eller att dela ut papper som kan försvinna.

 

MEMOplanner är ett kognitivt stöd som skapar struktur, översikt, tidsförståelse och minnesstöd. Det ger förutsägbarhet i vardagen, vilket minskar stress och ökar vanligtvis motivationen.

 

MEMOplanner

 

 

När Arboga kommun sedan utvärderade hur det varit att ha MEMOplanner som stöd i verksamheterna var slutsatsen att det har varit mycket positivt. Personalen har framför allt sett att det leder till ökad självständighet, delaktighet och trygghet hos den enskilde individen.

 

Med den utvärderingen landade kommunen i att de vill ha MEMOplanner till ytterligare tre av deras LSS-verksamheter. Idag finns MEMOplanner på kommunens sex gruppbostäder, varav ett helt nytt gruppboende fick stödet från start, samt kommunens korttidsboende för barn och unga.

 

På ett av de fyra LSS-verksamheter som först fick MEMOplanner arbetar Susanne Lassila tillsammans med fem kollegor. På gruppboendet har de placerat MEMOplanner i det gemensamma vardagsrumsutrymmet. Det är lättillgängligt för alla då det är en plats där både personal och boende rör sig. Information som läggs in handlar om personal, gemensamma aktiviteter, gemensamma måltider, högtidsdagar och födelsedagar. Bilder som läggs in spelar en viktig roll för att förtydliga kommunikation och öppna upp till dialog.

 

 

Ger trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet

 

Susanne är utbildad stödpedagog och har haft en betydande roll för att implementera välfärdsteknik på gruppboendet. Så här säger hon om MEMOplanner och vad den har betytt för de boende.

 

”Snart märktes att MEMOplanner blev stället dit de boende går för att ta reda på information. Det handlar om vilken mat som ska serveras, vilka aktiviteter som ska ske under dagen eller vem i personalen som är på plats. Vi ser att de boende har ökad självständighet som kommer av att de är mer trygga när de vet vad som ska ske. Och om de inte vet vad de ska göra så vet de var de kan hitta information. MEMOplanner synliggör och ger trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet.”

 

Susanne Lassila
Susanne Lassila

 

Susanne fortsätter ”Den typ av frågor vi fått tidigare har det blivit mindre av. Som ett resultat kan det ge möjlighet till mer dialoger istället för endast frågor och svar, så förutom att MEMOplanner är ett kognitivt hjälpmedel fungerar det även som kommunikationsstöd.”

 

 

Förbättrad verksamhet med kognitiva hjälpmedel

 

Att införa välfärdsteknik i verksamheten innebär förändringar i arbetssätt och Susanne tycker att det gått bra.

 

”Jag upplever att det har varit lätt att få in MEMOplanner i vår verksamhet där alla kollegor har varit engagerade. Inga direkta svårigheter utan det har rullat på. Vi i personalgruppen har gjort förändringar i arbetsstrukturen och det är en trygghet även för oss när vi vet att det alltid är aktuell och uppdaterad information”, fortsätter Susanne.

 

Inför implementationen av MEMOplanner i de tre nya LSS-verksamheterna i Arboga kommun tog verksamhetschefen Cecilia Ring-Moberg hjälp av Susanne för att ge stöd i införandet. I samband med att Emilie Gerde från Abilia höll introduktionsutbildning för personal och stödpedagoger på de nya gruppboendena i kommunen var även Susanne på plats. Hon delade med sig av sina erfarenheter från att införa MEMOplanner på sin arbetsplats och gav konkreta tips för en lyckosam implementering.

 

Tips för implementering av MEMOplanner i verksamhet

 

Här är några av Susannes tips för lyckosam implementering:

 

  • Avsätt tid, det tar tid i början att implementera något nytt
  • Involvera alla i personalen vid uppstart
  • Se till att alla i personalen lär sig verktyget och är trygga i hur man använder det
  • Alla i personalen är ansvariga och har till uppgift att informationen är uppdaterad – ha inte bara en person utpekad som är ansvarig
  • Sätt en struktur för hur man ska jobba med MEMOplanner, till exempel bestäm en dag i veckan när man lägger in aktiviteter och mat för veckan som kommer
  • Ha en plan framåt. Viktigt att göra vad man kan och lära sig under tiden. Tänk långsiktigt men gör smått – bättre att lite fungerar från början än inte alls
  • Locka med boende / deltagare att vara med vid uppdateringar, det gör att de blir mer delaktiga

 

Utöver ovan tips har Susanne följande medskick:

 

  • Ta kort ofta så det finns foton i bildbanken att använda – om inte på en gång så vid senare tillfälle
  • Ibland händer det något som gör att man får förhinder att uppdatera MEMOplanner på sitt pass. Kom ihåg att säkerställa att någon annan i personalen gör ändringar som inte hanns med

 

 

Som verksamhetschef i Arboga kommun tog Cecilia Ring-Moberg beslut om att ta in MEMOplanner. Cecilia hade fått vetskap om MEMOplanner och såg att omsorgen skulle bli bättre i LSS-verksamheterna och investeringen gjordes med hjälp av digitaliseringsmedel. När verksamheter fått rutin i arbetet med MEMOplanner och de boende blivit mer självständiga, trygga och delaktiga har personalen upplevt förändrat behovsmönster. De frågor som tidigare var återkommande men där svar nu finns på MEMOplanner frågas inte i samma utsträckning längre och istället har det blivit mer av samtal mellan boende och personal.

 

Cecilia säger ”När informationen finns kvar över tid och ger svar på funderingar som de boende har minskar osäkerhet som annars kan uppstå. Det kan vara svårt att förmedla sin fråga, det kan bli osäkerhet i svaret vilket kan leda till att den boende frågar någon annan i personalen. Kan hända det då blir ett svar som skapar ytterligare osäkerhet. Det blir höga krav att ställa på personer som har svårigheter med att sortera och behålla information, tycker jag.”

 

Cecilia Ring-Moberg
Cecilia Ring-Moberg

 

Emilie från Abilia som höll i utbildningen för personalen säger ”Jag blir inspirerad av att se att personalen uppskattar välfärdsteknik generellt och vårt tids- och planeringsstöd specifikt, att de är motiverade att tänka nytt och att de har skapat nya arbetsrutiner där MEMOplanner fått en central del i verksamheten. Det gör det så mycket lättare att åstadkomma förbättringar i verksamheter och för individer med behov av stöd.”

 

Emelie Gerde
Emilie Gerde