Hoppa till huvudinnehåll

Bättre äldreomsorg med tidigt kognitivt stöd

 

Äldreomsorgen står idag under press. Antalet äldre ökar och i takt med det ökar personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Vad kan göras för att bättre ta hand om våra äldre?

 

 

Old ladies laughing

 

 

Äldreomsorgen ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, enligt Socialtjänstlagens bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen.

 

Samtidigt är ålder den största riskfaktorn för kognitiv svikt och demenssjukdom hos äldre, står det att läsa i Socialstyrelsens rapport ’En nationell strategi för demenssjukdom’. När det blir fler äldre, ökar också antalet personer som drabbas av kognitiva utmaningar.

 

Hur ska kommuner kunna möta utmaningen med fler äldre som har kognitiv svikt och att fler kommer behöva bo hemma längre?

 

 

Funktioner som kan påverkas vid kognitiv svikt

 

 

Kognitiv svikt handlar om att vissa förmågor såsom minne, tidsförståelse, motivation, energi, organisering och planering försämras. Det innebär ofta oro, stress och otrygghet.

 

"En viktig åtgärd är att stötta de äldres kognitiva förmågor i ett tidigt skede. Idag finns beprövad välfärdsteknik i form av digitala kognitiva hjälpmedel som skapar självständighet och trygghet. Det möjliggör att fler äldre kan bo kvar hemma under trygga förhållanden och med bättre livskvalitet", säger Tove Christiansson, vd Abilia.

 

 

Tove Christiansson
Tove Christiansson

 

 

"Vi på Abilia ser att digitala kognitiva hjälpmedel kan stärka upp kommunens äldreomsorg. Abilia har många års kunskap och kompetens inom både kognition och teknik och med hjälp av evidens ser vi hur dessa hjälpmedel gör skillnad för individer och verksamheter", fortsätter Tove.

 

Abilia vill tillgängliggöra kunskap om kognitiv svikt och hur välfärdsteknik kan stötta när kognitiva förmågor försämras.

 

"Vår förhoppning är att fler äldre i tidigt skede ska få det anpassade kognitiva stödet som de behöver för att hantera det dagliga livet. Här kan vi bidra till kommuner som har ambition att fokusera på äldre med kognitiv svikt", säger Anna Karin Verneholt, Abilias marknadschef.

 

Anna Karin Verneholt
Anna Karin Verneholt

 

 

Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Studier visar att Abilias digitala kognitiva hjälpmedel ger användaren en känsla av att vara mindre beroende av andra och de känner sig säkrare på sin egen förmåga att planera och hantera sina liv.

 

 

Den här artikeln publicerades i Dagens Samhälles bilaga Kommun 2023, den 8 december 2022.