Hoppa till huvudinnehåll

Abilias kognitiva hjälpmedel CARY Base stärker preventiv äldreomsorg med fokus på trygghet

 

Välfärdsteknik kan hjälpa äldre med kognitiv svikt till fortsatt jämn dygnsrytm med god sömn på natten och aktiviteter som ger energi på dagen - och på så sätt undvika ökad stress och bibehålla välmående.

 

Befolkningen består idag av en allt större andel äldre personer och utmaningar orsakade av kognitiv svikt och demens blir allt vanligare i takt med att vi lever längre. För de allra flesta ger det bäst livskvalitet att bo kvar i sin egen välkända och trygga hemmamiljö så länge som det är praktiskt och medicinskt möjligt.

Genom att använda hjälpmedel som stödjer personer med exempelvis sviktande minne och som har svårigheter med dygnsorientering går det att bo kvar hemma längre. Även när det kommit till den punkten att det inte längre går att bo kvar hemma utan det är behov för ett särskilt boende kan hjälpmedel ge en trygghet i en ny och främmande boendemiljö. Med tidiga insatser och rätt hjälpmedel i rätt tid blir det mer hållbart för både individer och samhälle.

Abilia lanserade nyligen den användarvänliga kalenderklockan CARY Base, ett hjälpmedel som stöttar personer att bibehålla dagliga rutiner. CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp. Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Genom molntjänsten myAbilia kan anhöriga eller omsorgspersonal hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans och ta del av information om planerade aktiviteter.

 

CARY Base
Användarvänliga kalenderklockan CARY Base

 

CARY Base är enkel att installera, använda och individanpassa och är framtagen för personer som tidigare i livet haft koll på sin kalender och kunnat orientera sig i tid men som nu förlorat den förmågan. För en arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel är just installering och användning viktiga parametrar för att säkerställa att det blir resurseffektiva implementeringar av hjälpmedel, inte bara för individen utan även ur ett verksamhetsperspektiv.

Cecilia Arthuis, chef för Abilias produktledning och produktutveckling, säger “Abilia har lång erfarenhet inom förskrivningsbara produkter för att stödja individer med kognitiv svikt. När välfärdsteknik fungerar som bäst bidrar det till människors ökade självständighet, delaktighet och därmed livskvalitet. CARY Base är ett gott exempel på välfärdsteknik som gör vardagen bättre för användare, närstående, vårdgivare och bidrar till samhällsekonomiska vinster”.

 

Cecilia Arthuis
Cecilia Arthuis