Hoppa till huvudinnehåll

Abilia stärker sin position på tyska marknaden i och med godkännande av medicintekniskt hjälpmedel för omgivningskontroll, GEWA One

 

Abilia stärker sin position på tyska marknaden i och med GKV-Spitzenverbands godkännande av fjärrkontrollen GEWA One som förskrivningsbart hjälpmedel. GEWA One är ett MDR-klassat medicintekniskt hjälpmedel och finns nu med i hjälpmedelsförteckningen Hilfsmittelverzeichnis under kategorin omgivningskontroll. Användare av GEWA One blir mer självständiga då den kan styra utrustning i hemmet, ringa och skicka sms.

 

GEWA One
                       GEWA One

 

 

Abilia stärker sin position i Tyskland, en av de största marknaderna i Europa, när fjärrkontrollen GEWA One godkänns som förskrivningsbart medicintekniskt hjälpmedel av myndigheten GKV-Spitzenverband. Det MDR-klassade hjälpmedlet GEWA One finns därmed listat i tyska hjälpmedelsförteckning Hilfsmittelverzeichnis under kategorin omgivningskontroll. Denna förteckning är viktigt för förskrivare, användare eller andra som söker information om hjälpmedel och dess avsedda effekt vid användning.

 

GEWA One är en fjärrkontroll som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att hantera utrustning i sitt boende på ett smidigt och enkelt sätt.

 

Med GEWA One kan användare anpassa styrningen av TV, musik-anläggning, lampor, sängfunktioner, dörrar och fönster med bara en knapptryckning. Det är också möjligt att ringa och skicka sms med GEWA One. Via den molnbaserade webbtjänsten myAbilia kan tekniker och stödpersoner fjärrstyra hjälpmedlet, vilket är till stor fördel i bland annat service och support-ärenden.

 

Abilias fjärrkontroller är anpassade utifrån olika rörelsenedsättningar, kognitiva nedsättningar och nedsatt syn.

 

”Det är en viktig milstolpe för Abilia att GEWA One blivit godkänt som förskrivningsbart hjälpmedel i Tyskland”, säger Tove Christiansson, vd för Abilia. ”Eftersom Tyskland är en så pass stor marknad kan vi nu än bättre vara med och driva marknaden för omgivningskontroll i Europa. GEWA One är en produkt som kan göra stor skillnad i människors tillvaro och vi arbetar varje dag för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva mer självständiga och delaktiga liv.”

 

 

Tove Christiansson
Tove Christiansson


 

Abilia samarbetar med distributörer på den tyska marknaden som agerar rådgivare och distributör av hjälpmedel till användare. Hjälpmedelsföretaget RehaMedia har bistått Abilia i arbetet med att få GEWA One godkänd i Tyskland. Abilia samarbetar även med andra distributörer i Tyskland såsom Rehavista, Humanelektronik, Ergomix och Hidrex.