fbpx Abilia förvärvar Somna AB och utökar med tyngdtäcken | Abilia Hoppa till huvudinnehåll

Abilia förvärvar Somna AB och utökar med tyngdtäcken

 

Pressmeddelande

Mats Dörring och Tove Christiansson

 

Abilia förvärvar Somna AB och utökar med tyngdtäcken

 

Abilia förvärvar Somna AB, en av Sveriges ledande leverantörer av förskrivna medicintekniskt godkända tyngdtäcken. Genom förvärvet breddar Abilia sin redan starka portfölj av hjälpmedel för personer med kognitiva utmaningar. Denna grupp har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism, ADHD och demens.

 

- En stor del av våra brukargrupper känner ofta stress och har svårt att komma till ro. Därför passar Somnas produkter mycket bra in i vårt erbjudande. Somnas tyngdtäcken är medicintekniskt godkända, håller mycket hög kvalitet och har bevisad effekt vilket stämmer väl överens med Abilias höga krav på kvalitet och säkerställd effekt, säger Tove Christiansson, vd på Abilia.

 

Somnas vd Anette Laurell är mycket nöjd med Abilia som ny ägare.

- Abilia är en väl etablerad aktör med större närvaro på den svenska marknaden och har även en stark position i Norge. Detta gör att Somnas Kedjetäcke® och övriga tyngdprodukter blir tillgängliga för många fler brukare, säger Anette Laurell.

 

Abilia är marknadsledande inom kognitiva hjälpmedel och har i över 40 år utvecklat produkter som ger människor möjlighet att öka sin självständighet, bli mer delaktiga i samhället och leva ett rikare liv. Hjälpmedlen har tagits fram i nära samarbete med forskare, branschexperter och brukare.

 

Somna har i drygt tio år utvecklat och tillverkat hjälpmedelsprodukter utifrån vetenskapliga studier och teorin Sensory Integration (SI) om tyngdens och tryckets lugnande inverkan. 

 

- Vi ser fram emot att kunna bredda vårt erbjudande av kognitiva hjälpmedel till befintliga kunder. Vi ser stora fördelar med att även kunna erbjuda tyngdprodukter på den norska marknaden och utanför Norden. Det finns också goda möjligheter att fortsätta utveckla Somnas produkter för att kunna hjälpa ännu fler av våra användare, säger Tove Christiansson.

 

För mer information

Tove Christiansson, vd Abilia


Tel: 08-564 594 00

E-post: tove.christiansson@abilia.se

 

 

Om Abilia

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

 

Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel gör skillnad. Abilia bidrar till ett hållbart samhälle och arbetar mot FN:s globala hållbarhetsmål genom att ge personer med särskilda behov förbättrade hälsovillkor, ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmöjligheter i skolan och självständigt boende hemma.

 

Abilia har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter idag drygt 200 MSEK och ägs av MedCap, en nordisk aktör som investerar i etablerade bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential.

 

Läs mer om Abilia på: www.abilia.se

 

Om Somna

Somna har i över tio utvecklat och tillverkat tyngdprodukter och är mest kända för sin hjälpmedelsprodukt Kedjetäcke®. Täcket är tillverkat i Sverige, är flamsäkert och framtaget utifrån vetenskapliga studier. Kedjetäcke® har varit ett förskrivet hjälpmedel inom hälso- och sjukvården i snart tio år. Somna är som enda tyngdtäcke godkänt som hjälpmedel i Norge med förskrivningsrätt genom specialistläkare.

 

Läs mer om Somna på: www.somna.se