Hoppa till huvudinnehåll

Abilia förvärvar hjälpmedelsbolaget Cognita

 

Breddar erbjudande inom alternativ kommunikation och välfärdsteknik i Norge

 

Abilia AS förvärvar Cognita AS, leverantör av digitala hjälpmedel. Att tillgodose brukarnas behov står i centrum för Abilia och detta förvärv leder till att bolaget får ett bredare erbjudande till personer med olika funktionsnedsättningar. Förvärvet medför ökat fokus på inkludering och en större geografisk närhet i Norge.

 

Abilia når idag en stor del av den norska marknaden med hjälpmedel inom alternativ kommunikation, omgivningskontroll, kognitiva hjälpmedel och larm. Marknaden för hälsa och omsorg är under förändring där hälsovård och omsorg ska ske så nära brukaren som möjligt, med ett större fokus på att se hela brukarens behov samt att arbeta med tidiga preventiva insatser och inkludering i samhället.

 

”Förvärvet av Cognita AS passar in i Abilias tillväxtstrategi”, säger Tove Christiansson, vd på Abilia. ”Cognitas erbjudande stärker vår position inom både hjälpmedel och välfärdsteknik. Idag är välfärdsteknik och hjälpmedel givna verktyg för att både öka livskvalitet för brukare med speciella behov samt att lösa den utmaning som hälsovården och omsorgen står inför med kompetensuppbyggnad, personalbrist och bättre samarbete över organisatoriska gränser.”

 

Tove Christiansson
Tove Christiansson

 

”Abilia har under många år försett brukare med kommunikationsprodukter i Skandinavien. Abilia har utvecklat Rolltalk som är en uppskattad produkt av våra användare. I och med förvärvet av Cognita får vi en bredare kompetens inom kommunikation såväl som geografisk täckning av den norska marknaden”, säger Lars Kristian Bredahl, vd för Abilia Norge. ”Cognita och Abilia har under många år arbetat sida vid sida och har en gemensam historia på hjälpmedelsmarknaden. Vi välkomnar våra nya kollegor på Cognita till Abilia-gruppen”, fortsätter Lars Kristian Bredahl.

 

Lars Kristian Bredahl
Lars Kristian Bredahl

 

Mona Falck Lines har under lång tid drivit Cognita som startades 2001 och är nöjd med Abilia som ny ägare.

 

”Jag har stor tilltro till att Abilia kommer leda Cognita i rätt riktning framöver. Vi är eniga om att brukarens behov ska stå i fokus och att medarbetarnas yrkeskompetens ska ligga till grund för leverans av hjälpmedel med hög kvalitet”, säger Mona Falck Lines.

 

Mona Falck Lines
Mona Falck Lines

 

Cognita AS kommer att vara ett helägt dotterbolag till Abilia AS.

 

 

Om Cognita

 

Cognita förenklar den digitala vardagen och bidrar till att klara sig själv. Att hantera sin vardag och klara sig själv är kärnan i god livskvalitet.

 

Mona Falck Lines har utvecklat hjälpmedel for personer med kommunikationssvårigheter och kognitiv svikt sedan mitten av 80-talet. Syftet har varit att göra ny teknik tillgänglig för användargrupper som inte kan använda vanliga standardprodukter. Vid den här tiden var detta ett banbrytande arbete och många bra lösningar från har kommit från entreprenörsföretaget Cognita genom åren.

 

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och över det arbete vi har gjort tillsammans med Smartbox för att etablera Grid 3 på den norska marknaden för människor med kommunikationssvårigheter. Cognita har fokuserat på lösningar för vuxna med uppstådda skador och tagit fram egna kommunikationslösningar för personer med afasi. Vi har alltjämt fokus på användarens bästa och har använt alla resurser för att hjälpa dem som behöver det mest.

 

Läs mer om Cognita på www.cognita.no