Hoppa till huvudinnehåll

Abilias kognitiva hjälpmedel leder till förändrat beteende

Våra tekniska hjälpmedel ger barn med kognitiva funktionsnedsättningar verktyg för att hantera stress och oro i vardagen. Detta leder till ökad trygghet och självständighet, vilket resulterar i förändrat beteende snarare än att lindra symptom.

Kontinuitiet är viktigt för barn med kognitiva utmaningar. Hjärtat i våra kognitiva hjälpmedel är kvartursprincien. Kvartursprioncipen är effektiv metod som hjälper barn förstå och relatera till tid. Metoden är utvecklad med användarnas behov i fokus och baserad på forskningsresultat.

Vilket hjälpmedel som passar varje enskild elev beror på elevens unika behov och vilka andra hjälpmedel som används i skolan. Nedan är en bild som översiktligt beskriver skillnaderna mellan de kognitiva hjälpmedlen.

 

MEMO Timer
MEMO Timer är ett hjälpmedel för personer som tycker det är svårt att uppfatta tid, uppskatta när en viss aktivitet ska ske, hur lång tid en aktivitet tar att göra samt har lätt att fastna i en aktivitet. Det är också lämpligt för personer som lätt fastnar när de utför aktiviteter. Med MEMO Timer kan man få en ökad känsla för tid genom lysande ledlampor som släcks i takt med att tiden går.

Detaljerad information om MEMO Timer

MEMOdayplanner

MEMOdayplanner är en magnetisk planeringstavla som visar tiden konkret och ger en tydlig översikt av dygnet. Med hjälp av en ljuspelare där en ljuspunkt släcks för varje kvart ser man hur långt gången dagen är.  Du kan också se vilken aktivitet som kommer härnäst, hur lång tid den tar, hur lång tid det är tills nästa aktivitet och vilka kommande inplanerade aktiviteter du har senare under dagen. Tavlan kan lätt anpassas efter individuella behov med texter, bilder, symboler och magnetiska föremål. Du kan ställa in larm med ljud till varje ljuspunkt för att uppmärksamma dig att titta på tavlan då något ska ske.

Detaljerad information om MEMOdayplanner

HandiKalender
HandiKalender för iOS är ett hjälpmedel som stödjer dig att veta vad du ska göra och ser till att du kommer igång. Att självständigt kunna utföra olika aktiviteter leder ofta till större självförtroende.

Med kalendern får du översikt över din dag, vecka och månad. Du får tydliga larm när aktiviteterna börjar och slutar. Till aktiviteterna kan du koppla sådant som hör ihop med aktiviteten, till exempel en checklista eller ett telefonnummer. Om du har en Apple Watch kan du se dina aktiviteter även då du inte har mobiltelefonen tillgänglig

Detaljerad information om HandiKalender


Få tillgång till kognitiva hjälpmedel från Abilia