Skip to main content

About Abilia

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Behoven kan se olika ut beroende på förutsättningar och ålder. Det kan vara att man har Downs Syndrom, CP-skada eller fått en diagnos inom ADHD/ADD eller Autismspektrat. Andra kan ha fått en ryggmärgs- eller en hjärnskada vid en olycka eller fått en stroke eller gått in i demenssjukdom. Oavsett bakgrund till behoven så har alla rätt till ett självständigt liv i samspel med andra. Det kan handla om att underlätta för ungdomar att klara sin skolgång eller att ge äldre möjlighet att bo hemma längre. Att detta är viktigt för oss ser du redan i vårt företagsnamn. Abilia kommer från det engelska ordet "ability" som betyder förmåga.

Många av våra ca 100 anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss inte bara än mer engagerade utan ger oss även en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är för våra användare och lägger stor vikt vid service och support.

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll & larm. Vi har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar våra produkter till ytterligare 20 länder. Abilia är en sammanslagning av de fyra företagen Gewa, Falck Igel, Handitek och Toby Churchill.

Våra värderingar

Passion
Vi brinner för att göra skillnad för våra slutanvändare. Genom att arbeta som ett team och upprätthålla vår företagaranda når vi ut till ännu fler människor.

Innovation
Vi uppmuntrar nytänkande på alla nivåer, från det sätt vi arbetar och kommunicerar till hur vi utvecklar våra produkter och erbjudanden.

Kvalitet
Vi levererar kvalitet och håller våra löften genom att arbeta strukturerat nära våra kunder enligt väldefinierade processer.