Hoppa till huvudinnehåll

Autism

Om du har autism tolkas saker som händer på ett annat sätt än för andra. Det kan vara svårt för dig att ta in mycket information och att umgås och kommunicera med andra. Du kanske också har specialintressen, och upprepar vissa beteenden. Det kan exempelvis handla om att du vill göra saker på ett visst bestämt och upprepat sätt, så kallade ritualer. Om du någon gång behöver göra avsteg från dina rutiner och ritualer kan du få utbrott av ilska eller förtvivlan.

 

Det är vanligast att få diagnosen som barn, men ibland kan även vuxna genomgå utredning och få diagnosen. Autism visar sig på olika sätt hos olika personer. En vanlig form av autism kallas Aspergers syndrom. Vid svårare former av autism är det även vanligt att samtidigt ha en utvecklingsstörning och ibland epilepsi.

 

Hur kan vardagen för dig med autism se ut?

 

  • Du kan ha en begränsad kommunikation med andra.
  • Du kan ha svårt att utföra aktiviteter på ett självständigt sätt.
  • Du kanske har ett specialintresse men är ointresserad av din omgivning.
  • Du kanske är helt beroende av dina föräldrar.
  • Du kan ha svårt att förstå det sociala samspelet.
  • Du kan ha svårt att hantera förändringar, och därför kan du bli rädd, arg och orolig.

 

Vid autism är det vanligt att lära sig prata sent eller inte alls. Upp till hälften av alla barn med autism lär sig inte prata, och bland dem som talar är variationen stor. Ett fåtal pratar på ett spontant sätt och uttrycker sig väl, men kan ändå ha svårt att förstå och tolka språkets djupare mening. Det är även vanligt att ha svårt att förstå innebörden i symboler, humor och ironi.

 

Du som har autism har ofta svårt att inleda och upprätthålla samtal med andra. Det kan också vara svårt för dig att tolka ansiktsuttryck, blickar, gester och tonfall i kommunikationen med andra människor.

Vid autism är det vanligt att föredra en vardag med rutiner och struktur, det är ofta besvärligt med förändringar. Det kan bero på att du som har autism har svårt att föreställa dig olika alternativ och vad som ska hända och därför blir rädd och orolig. 

 

Hur kan vi hjälpa dig?


För dig med autism kan en översikt över dagen vara till stor hjälp. Både för att få mer kontroll och känsla över din dag, men också för att få förståelse på hur saker hänger samman. Att planera och strukturera upp din dag underlättar både för dig själv och dina närstående. Du blir mer självständig och mindre beroende av andra när du vet vad du ska göra, och när. Det ger dig mer kontroll över ditt liv. Vi har olika typer av kalendrar, både att ha hemma och att kunna ha med dig i mobilen. För vissa hjälper det att ha bilder på vad som ska hända under dagen eller för att få hjälp med morgonrutiner mm.

Du som har autism kanske behöver hjälp med att utrycka dig och att göra dig förstådd. Vi på Abilia har en mängd olika hjälpmedel som hjälper dig att göra dig förstådd och att kommunicera med andra i din vardag. Det kan exempelvis vara att kommunicera med bilder och symboler, som ett komplement när du inte kan hitta de rätta orden. Genom att få stöd med det du tycker är svårt kan du ta större ansvar över dig själv och kunna utnyttja dina förmågor bättre.

 

Nedan ser du ett par av våra hjälpmedel för dig med autism: