Så får du hjälpmedel från Abilia

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering. Landstingen och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det.

För att få ett hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare från kommun eller landsting. En förskrivare utreder hur behoven ser ut hos personen som behöver ett hjälpmedel. Förskrivaren är även den person som beslutar om man får ett hjälpmedel. Tillsammans med förskrivaren utreds vilka hjälpmedel som kan underlätta.

Kontakta närmaste vårdgivare
Börja med att kontakta närmaste vårdgivare eller vårdcentral för att få hjälp. Därifrån kan de hänvisa dig vidare till rätt förskrivare. Ibland behöver du först få en remiss från en läkare. De olika landstingen i Sverige har olika upphandlade utbud av hjälpmedel som förskrivaren kan skriva ut. Därför kan regler och sortiment för hjälpmedel ibland variera över landets hjälpmedelscentraler.

Kontakta närmaste vårdgivare för mer information.