Revisionshistorik PODD

Här hittar du en översikt över ändringar som är gjorda i olika versioner av PODD utskriftsprogram. Ändringarna består av nya funktioner, förenklingar, förbättringar och tekniskt underhåll. Detta kan vara till hjälp för dig som arbetar med uppföljning och underhåll av PODD.

Dokument och filer

Release Notes PODD Utskriftsprogram 1.2 198.13 KB Release notes 490.93 KB