Rekonditionering

En rekonditionering är en grundlig rengöring och städning av hjälpmedlet som återskapar känslan av en ny produkt och fräschar upp. Den kan även öka livslängden på produkten. Nedan följer rekonditioneringsanvisningar för produkter inom kognition, kommunikation och larm.

Kognition

Här finner du rekonditioneringsanvisningar för produkter inom kognition.

Handi One
Handi One+
Handifon P 
Handi Socket
Handi Note 4
Handi Defy+
Handi HTC HD
Handi Xcover2
Handi Xcover3
Cadex/ Cadex 2
MEMOplanner 1/2
MEMOday
MEMOdayplanner
MEMOdayplanner 3
Memomessenger
Förgätmigej (kalender)
Natt- och dagkalendern med bild
Natt- och dagkalendern
Medos

Kommunikation

Här finner du rekonditioneringsanvisningar för produkter inom kommunikation.

Lightwriter SL 40 Connect 
Lightwriter SL 40
Lightwriter SL40 - total återställning
Micro Rolltalk HD2
Micro Voice

Larm

Här finner du rekonditioneringsanvisningar för produkter inom larm.

All in One
All in One Basic
All in One Repeater
EPImobile
EPIsafe 2 GSM
Episafe
6900 Epiklon 
6901 Epiton
6902 EpiMyo
6903 Epifukt
Emfit epilepsilarm 
Emfit safebed

Omgivningskontroll

Här finner du rekonditioneringsanvisningar för produkter inom omgivningskontroll.

Control 10
Control 18
Control Prog
Control Omni