HandiTools

Med HandiTools kan man överföra bilder, ljud, musik och anteckningar från en dator till en Handi. HandiTools kan också användas för att skapa säkerhetsuppdateringar av Handi. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner här.

Med HandiTools kan man överföra bilder, ljud, musik och anteckningar från en dator till en Handi. HandiTools kan också användas för att skapa säkerhetskopior av Handi. Programmet är kostnadsfritt och kan laddas ner här.

I HandiTools arbetar man alltid direkt mot en Handi som är inkopplad till datorn. Det betyder att programmet inte kan användas utan att en Handi är inkopplad till datorn.

HandiTools kan användas till alla Handi–modeller (version 1–5), men det kan se lite annorlunda ut beroende på vilken modell som är inkopplad till datorn.

OBS! HandiTools kan inte användas till HandiKalender för iOS.

DOKUMENT OCH FILER