Timstocken 60 minuter

ISO-kod: 222712 Art.nr: 460135 Produktblad

Tid är abstrakt och att ha en känsla för tid och tidsmängd kan vara svårt för många. Timstocken är ett hjälpmedel för dig som tycker det är svårt att uppfatta tid, uppskatta när en viss aktivitet ska ske, hur lång tid en aktivitet tar att göra samt har lätt att fastna i en aktivitet.

Med Timstocken kan du lära dig att uppfatta tid med hjälp av tydliga lysdioder som slocknar allt eftersom tiden går. Du får en känsla för tid och tidsmängd.

Timstocken finns i tre versioner och passar alla åldersgrupper.

Översikt

FÅ EN KÄNSLA FÖR TID OCH TIDSMÄNGD

När vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta och du inte kan få en känsla när på dygnet det är med en hastig blick på klockan, kan du använda Timstocken.

Timstocken bygger på att göra det abstrakta konkret i form av tydliga lysdioder som slocknar allt eftersom tiden går. Med Timstocken ser du tydligt när du skall börja en viss aktivitet och hur länge du ska hålla på med den aktiviteten.

LÄTT ATT FÖRSTÅ

Timstocken räknar ned förhandsinställda tidsintervaller. Genom att trycka på startknappen för den önskade tiden, tänds det antal lysdioder som startknappen representerar och nedräkningen startar. Nedräkningen visualiseras av att lysdioderna slocknar, en efter en. Efter avslutad nedräkning får du en indikering i form av en blinkande lysdiod och ljudsignal. Du kan också reglera ljudnivån.

Timstock 60 minuter räknar ner med tidsintervallen 15, 30, 45 och 60 minuter.

TIMSTOCKEN STÖDJER DIG

Hur långt är det kvar tills något ska hända?
”Om 13 prickar ska jag åka.”

Hur länge ska jag hålla på med en aktivitet?
”Jag får stöd hur länge det är rimligt att stå i duschen.”

Fokusera på en aktivitet.
”Jag ska borsta tänderna i två minuter. Jag fortsätter borsta tills Timstocken larmar.”

Avsluta i tid.
”Med Timstocken blir jag inte sittande för länge vid frukosten.”

LEVERERAS MED

2 st alkaliska 1,5 V batterier som räcker för ca. 60 timmars användning.
Klisterdekaler med siffror för uppmärkning av knapparna: 15, 30, 45 och 60 minuter.

Dokument och filer

Timstocken 60 Minuter - Bruksanvisning 440.72 KB