Telefonvisaren

ISO-kod: 222421 Art.nr: 035020 Produktblad

TelefonVisaren finns till för personer som har svårt att komma ihåg och⁄eller på annat sätt hantera telefonnummer och telefonsvarare. När det ringer blinkar bilden på den person som ringer. Tanken är att lyfta fram och belysa personen bakom telefonnumret, inte själva numret!

Översikt

Detta innebär att det blir lätt att se och minnas den som ringer, den som lämnat ett telefonmeddelande eller den som man vill ringa upp. Bilden blir också en påminnelse om och bekräftelse på att man kan ringa upp och tala med denna person.
 
TelefonVisaren har tre huvudfunktioner:
  • Visa vem som ringer med hjälp av bilder som lätt förknippas med innehavaren av telefonnumret. Det kan till exempel vara ett fotografi, en teckning eller en lapp med namnet. Ringer någon från ett av de inprogrammerade numren, blinkar bilden och man kan direkt identifiera vem det är. Om man inte svarar lyser bilden på den person som ringt upp. När man kommer hem är det då lätt att se vilka som försökt ringa.
  • Den inbyggda telefonsvararen använder också dessa bilder. Varje bild kan förses med en egen röstbrevlåda och när någon lämnat ett meddelande börjar bilden blinka. Man kan direkt se att just denna person lämnat ett meddelande. Tryck på bilden, så spelas meddelandet upp!
  • TelefonVisaren är lätt att ringa med, det är bara att trycka på bilden på personen man vill nå.
 
Observera att tilläggstjänsten nummerpresentatör måste beställas separat.
 
Produkten skall anslutas till det allmänna (fasta och analoga) telefonnätet eller till annat telefonnät vars gränssnitt (signaler, spänningsnivåer etc) gentemot produkten överensstämmermed det allmänna telefonnätets.

Dokument och filer

Telefonvisare - Bruksanvisning 1.64 MB

Teknisk information

Storlek:
32,5 x 27 x 5,2 cm
Vikt:
1,55 kg
Strömförsörjning:
230V AC⁄5V DC