Rolltalk Designer

ISO-kod: 222112 Art.nr: 105301 Produktblad

Rolltalk Designer är ett kraftfullt verktygsprogram för kommunikation för såväl ung som gammal. Programmet har en stor mängd färdigt innehåll, både symbol– och textbaserat. Detta kan användas för att skapa en personlig anpassning.

Levereras med svenska och engelska talsynteser. Rolltalk Designer bildbas, PCS bildbas och PCS högkontrast ingår.

Översikt

Programmet har alla funktioner som Rolltalk Designer för Rolltalk har, med undantag av rullstolskörning.
 
För att få tillgång till alla funktioner i Rolltalk Designer 9 måste den medföljande licensnyckeln aktiveras på den maskin där Rolltalk Designer är installerat.
Din personliga licensnyckel finns på samma USB–minne som programvaran, under mappen "Licens".
Där finns en installationsfil som du kan köra för att installera licensen.
 
När installationsprogrammet har installerat nyckeln på maskinen, kommer maskinen behöva nätverksåtkomst för att aktiveras och låsas till maskinen.
 
En licens kan installeras på upp till 5 maskiner knutna till samma brukare. Efter att en licensnyckel är aktiverad på 5 maskiner kan den inte längre användas.
 
Möjligheter i Rolltalk Designer 9 för PC:
 • Komunicera med hjälp av inspelat eller syntetiskt tal
 • Skriva med bilder, med bildprediktion
 • Skärmtangentbord med ordbehandling och skärmtangentbord för andra Windows–program.
 • Sända SMS, eller e–post med hjälp av text, symboler eller bilder
 • Kalender med symbolstöd och påminnelsefunktion som larmar till en viss aktivitet
 • Ta egna foton med webkamera
 • Spela musik med 128 instrument och färdiga musiktangentbord
 • Kontaktstyrd mus för att styra andra Windowsprogram
 • Skapa personlig design
 • Hantera alla alternativa styrsätt
 • Individuell anpassning av styrsätt
 • Visa foton, video, spela musik mm
 • Omgivningskontroll (kärver att Progress Star USB art 425315 är ansluten till PC)
 • Många färdiga program, sidor och fält som gör det enkelt att "klippa och klistra ihop" individuella lösningar

Filmer

Dokument och filer