Kvarturet III

ISO-kod: 222712 Art.nr: 462182 Produktblad

Kvarturet III är en aktivitetstimer som visar tiden i form av prickar "Kvarturspricipen". Kvarturet III ersätter tidigare versioner av Kvarturet.

Översikt

Kvarturet är ett litet robust och batteridrivet hjälpmedel som användaren alltid kan bära med sig. Det har tre funktioner; Kvartursfunktion, Timerfunktion och Tidmätarfunktion. Kvarturet är utformat på ett sådant sätt att det ger användaren större trygghet och självständighet.

MÅLGRUPP

Många personer med t ex utvecklingsstörning klarar inte att hantera en vanlig klocka på ett fullgott sätt. Man kan ofta avläsa klockan, men inte dra någon speciell slutsats av denna information, framför allt inte hur lång tid som återstår till en viss tidpunkt. Hur länge måste jag vänta innan bussen kommer? När börjar TV–programmet? Hur länge ska pastan koka?

KVARTURSPRINCIPEN

Kvartursprincipen innebär att tidsavståndet till en aktivitet⁄händelse visas i form av prickar (=fyllda cirklar) i en vertikal rad till vänster om den bild som representerar aktiviteten⁄händelsen. Varje prick motsvarar en kvart "Kvartursprincipen". Prickarna slocknar uppifrån och ned. Genom att använda "Kvartursprincipen" blir tid enklare att förstå och hantera på egen hand.

KVARTURSFUNKTION

Kvarturet innehåller en klocka. När ett bildkort för en planerad aktivitet läggs i Kvaruret visas återstående tid med Kvartursprincipen. Då tiden är inne för aktiviteten ges en signal och prickarna blinkar intensivt.

TIMERFUNKTION

Timerkort används för att räkna ned tiden för en pågående händelse, som en äggklocka.
Användaren kan enkelt ställa in tiden genom att lägga på bildkort för olika tider; tandborstning i 3 minuter, mangling i 10 minuter, spagetti–kok i 11 minuter, bad i 50 minuter osv. Kvarvarande tid visas enligt samma princip som i Kvartursfunktionen, dvs i steg om 15 minuter. Det går att ställa in Timerfunktionen från 1 till 120 minuter.

TIDMÄTARFUNKTION

Tidmätarkort används för att mäta tiden för en händelse och fungerar som ett "tidtagarur". Hur lång tid är en lunch, hur lång tid tar det att gå till skolan osv. Genom att mäta och dokumentera använd tid i en Tidbok kan brukaren bygga upp en erfarenhet om aktiviteters varaktighet.

Dokument och filer

Kvarturet - Bruksanvisning 520.84 KB

Teknisk information

Storlek:
130 x 78 x 27 mm
Vikt:
170 g
Batteri:
3 st LR03, 1,5 V