Falck 5700 Kari Styrbox ver.3

ISO-kod: 241303 Art.nr: 538002 Produktblad

Kari Styrbox är en reläbox som gör det lättare att styra⁄aktivera elektrisk utrustning, batteridrivna apparater och utrustning som styrs av en fjärrkontroll (IR–styrd).

Översikt

Med Kari Styrbox och en valfri manöverkontakt kan du enkelt styra till exempel en hushållsapparat, batterileksak eller lampa. Kari Styrbox passar dig som har svårt att förstå till exempel hur en apparat fungerar, är darrig på handen, har nedsatt muskelkraft eller syn. Kari Styrbox har många inställningsmöjligheter.

 
AV⁄PÅ – för att slå av och på via manöverkontakten, passar även för den som är skakig på handen då det finns möjlighet till tidsinställning för när nästa tryck ska vara giltigt.
HOLD⁄HÅLL – aktivering av den inkopplade utrustningen så länge som manöverkontakten hålls nedtryckt.
TRYCK – inställning av tid för hur länge manöverkontakten ska vara nedtryckt innan trycket räknas som ett giltigt tryck, passar brukare med okontrollerade rörelser eller svag tryckkraft.
TID – apparaten som styrs via manöverkontakten slås automatiskt av efter inställd tid (från 1 sek till 1 tim och 40 min).
 
För att öka säkerheten kan funktionerna på Kari Styrbox ver. 3 låsas, det är speciellt viktigt när man ska aktivera elektrisk utrustning.
 
Manöverkontakt medföljer inte.

Dokument och filer

Kari Styringsbox - Bruksanvisning 559.76 KB

Teknisk information

Mått:
160 x 100 x 4,5 cm
Vikt:
600 g