EpiSafe basmodul

ISO-kod: 222718 Art.nr: 464223

Till huvudenheten kan flera olika larm anslutas, såsom personsökare, larm till mobiltelefon och trygghetslarm.