EpiSafe 2 basmodul

ISO-kod: 222718 Art.nr: 464232

Till huvudenheten kan flera olika larm anslutas, såsom personsökare, larm till mobiltelefon och trygghetslarm.