Control Tool Adapter

ISO-kod: 241303 Art.nr: 429253

Adapter för att Control Tool USB Interface ska kunna anslutas till Control Prog.

Ingår vid leverans av 429252 Control Tool USB Interface.