Control Medi Multi

ISO-kod: 241303 Art.nr: 429200 Produktblad

Control Medi Multi är en programmerbar fjärrkontroll med IR, GW och scanningsfunktion. Ett hjälpmedel för dig med motoriskt eller kognitivt handikapp.

Översikt

Ny design

Control Medi Multi är en nyutvecklad fjärrkontroll med ny design.

Användarvänlig

Den ligger lätt i handen med lättryckta knappar som är anpassade för dig med motoriskt eller kognitivt handikapp.

IR och GewaRadio

Den har 8 knappar x 4 nivåer (28 funktioner) med möjlighet att sända både IR och radio (GewaRadio) och kan lära in IR–signaler från så gott som alla fjärrkontroller i hela världen.

Scanning

Den har också inbyggd scanning för dig som inte kan trycka direkt på knapparna. Med en manöverkontakt styr du alla funktioner. Scanningshastigheten kan ställas in för att passa ditt individuella behov.

Bekräftelse

När du trycker på knapparna så får du bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Märkning

Skapa egen märkning till Control–fjärrkontrollerna. Egen märkning kan skapas antingen med ett Web–verktyg eller med Word–mallar. Båda alternativen innehåller färdiga symboler. När designen är klar, skriv ut.

Web–verktyget är enkelt att använda. Word–mallarna ger möjlighet att lägga flera symboler på samma knapp.

Abilia Overlay Design

Teknisk information

Storlek (L x B x H):
100 x 55 x 22 mm, inklusive gummifötter
Storlek (8) knappar:
15 x 15 mm
Vikt inkl batterier:
105 gram
Batteri:
3 st Alkaline LR03, 1,5V
Manöverkraft:
<160gr
Förprogrammerade IR–kanaler:
Kanal 16–33. 1 slumpvis vald 4096–kod.
Programmeringsplatser:
28 st

Filmer

Dokument och filer