Control 10

ISO-kod: 241303 Art.nr: 425710 Produktblad

Control 10 är en fjärrkontroll som gör det möjligt för dig att trådlöst styra olika funktioner i din omgivning. Det ger mer självständighet och gör ett eget boende möjligt.

Control 10 är anpassad för personer med olika typer av rörelsehinder. Även äldre personer och personer med kognitiva funktionshinder kan ha nytta av en sändare med större och mer lättryckta tangenter.

Översikt

Märkning

Egen märkning till Control–fjärrkontrollerna kan skapas antingen med ett Web–verktyg eller med Word–mallar. Båda alternativen innehåller färdiga symboler. När designen är klar, skriv ut.
Web–verktyget är enkelt att använda. Word–mallarna ger möjlighet att lägga flera symboler på samma knapp.

Overlay Design WEB

Dokument och filer

Dokument och filer

Overlay Design Control 10 570.5 KB Control 10 - Bruksanvisning 1.63 MB