Bild till Natt- och dagkalendern med bild

ISO-kod: 222715 Art.nr: 508365

Originalbilden med violer kan beställas t.ex. vid rekonditionering.