Batterielimenator Switchpower (13.5V 0.5A)

ISO-kod: 222718 Art.nr: 620350

Batterieliminator som passar till Påminnaren och flera olika artiklar för larm och vidaresändning bl a Falck 676x Personsökare, 6705, 6709 och 6941 mottagare samt linjedetektor och rörelsedetektor med kabel.

13,5 V
0,5 A