Handi används flitigt på särskola i Ösby

Kognitiva hjälpmedel underlättar vardagen för många människor. Se ett exempel på hur Handi kan bidra till ökad trygghet och struktur på en särskola i Ösby.

Hör Anette Sundberger, specialpedagog på gymnasiesärskolan i Ösby, berätta om hur de använder Handi i undervisningen.