Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att lönsamt utveckla, tillverka och sälja hjälpmedel och tjänster på ett sätt som bygger på vår vision. För att uppnå detta tillämpar vi ett kvalitetssystem för systematisk hantering av aktiviteter som påverkar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vårt mål är att utveckla, producera och leverera hjälpmedel som erbjuder användare och deras anhöriga ökad självständighet och trygghet.

Ledningsgruppen har åtagit sig att främja engagemanget för kvalitetsarbete för att på så sätt säkerställa att alla, både våra egna medarbetare och våra leverantörer / partners, är motiverade att ständigt genomföra förbättringar.

För att nå våra målsättningar har vi ett kvalitetssystem baserat på ISO 13485. Avsikten är att hantera alla aktiviteter som påverkar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Genom regelbundna revisioner och mätningar försäkrar vi oss om att våra kvalitetsmål förstås och efterlevs av alla i vår organisation.