Utmaningar för elever

Kognition är ett psykologiskt begrepp och står för processer som finns i hjärnan och som styr funktioner som hjälper oss att förstå, lagra, och använda information. Till dessa funktioner hör minne, inlärning, uppmärksamhet, impulsreglering och föreställningsförmåga.

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar har svårigheter som ofta leder till vardagsproblem såsom att komma för sent eller för tidigt till skolan, glömma dagliga uppgifter som att packa skolväskan, osäkerhet om vad som ska ske under dagen, svårigheter att komma igång och avsluta aktiviteter mm.

Vilka utmaningar är vanliga för elever med kognitiva nedsättningar?

  • Svårigheter att förstå tid
  • Komma ihåg vad som ska göras
  • Att behålla fokus på en uppgift
  • Planera dagen
  • Ha motivation att komma igång och avsluta uppgifter

Det här leder ofta till stress och oro, vilket i sin tur leder till utmaningar för lärare att hjälpa eleven tillgodogöra sig och engagera sig i undervisningen.

Fortsätt till sektionen om utmaningar för skolpersonal eller våra kognitiva hjälpmedel.