Hoppa till huvudinnehåll

Föreläsning om demens

 

 

Kostnadsfri förmiddag med föreläsare Dagny Vikström.

 

Demens är en av de snabbast växande sjukdomarna och en tidigt ställd diagnos är viktig, både för den sjuke och de anhöriga. Att i rätt tid få stöd och hjälp betyder mycket. Det är inte alltid lätt och frågorna kan vara många:

 

  • Hur bemöta en person med demens?
  • Hur reagerar man när man fått diagnosen och vad kan man göra?
  • Veta, kunna, förstå är minsann inte så lätt

 

Abilia vill uppmärksamma ämnet och har bjudit in Dagny som har stort engagemang och djup kunskap inom området.
 

 

Dagny Vikström  

Hur bemöter vi och kommunicerar med personer som har en demenssjukdom?

Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut som varit verksam både inom sjukhusvård och äldreomsorg. Hennes intresse och engagemang i bemötande av personer med demens är mycket stort. Dagny har arbetat som demensvårdsutvecklare i Luleå under drygt 10 års tid. Dessutom har hon tillsammans med Kjell Fahlander och Göran Karlsson skrivit ”Demensboken”.

 

 

Teknik och hjälpmedel ökar självständigheten hos äldre personer och kan vara ett stöd för anhöriga. Abilia kommer att berätta om och ge exempel på kognitiva hjälpmedel som kan användas som stöd för personer med demens.

 

Varmt välkommen