Hoppa till huvudinnehåll

Handi programgeneration 4

Nuvarande modeller i programgeneration 4 är Handi Socket

Uppdatera till senaste Handi4-version

Följ denna instruktion om du vill uppdatera din apparat med Handi4 till senaste programversion. Uppdateringen kräver tillgång till en PC med internetanslutning.

1. Hämta installationsfilen

  • Ladda hem uppdateringsfilen till PC:n genom att klicka på länken nedan.
  • Om det kommer en fråga i handdatorn om att bekräfta installationen av programvaran, svara Ja på frågan.

2. Anslut Handi till PC:n med USB–kabeln

  • Se till att apparaten blir ordentligt ansluten. (Windows XP: den runda ActiveSync–symbolen med två pilar nere i högra hörnet på PC:n ska bli grön. Windows Vista/7: Windows Mobile Device Center ska gå igång.)
  • Dubbelklicka på den nyss nedladdade filen och Handi4 uppdateras. 

OBS! När installtionen startar står det fel version i installationsprogrammet (version 4.10.12). Detta kommer att åtgärdas snarast.

3. Starta om apparaten

  • Koppla loss apparaten från PC:n och starta om genom att trycka in knappen Omstart med pekpennan.

Ominstallera Handi4

Instruktioner och installationsfiler finns på den tekniska supportsidan HandiTech. Kontakta Service & Support för att få inloggning dit.

Dokument och filer

Uppdatering till Handi v4.12.0

Lathund för ändring av Avancerade nätverksfunktioner