En av Sveriges största dagstidningar publicerar en helsida om Abilia

I takt med att samhället blir allt mer komplext ökar oro och stress. I synnerhet för människor som har kognitiva funktionsnedsättningar. Vi behöver få en ökad kännedom om att det finns effektiva verktyg och hjälpmedel att tillgå. Läs mer genom att klicka på bilden.