fbpx Arbete | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
wokplace sociaty

Abilia ser till att människor kommer in i arbetslivet

Arbete

Vårt mål är en hållbar omvärld där människor kan bidra på ett jämlikt sätt, oavsett vilka funktionsnedsättningar de har. Vi vill hjälpa personer med särskilda behov att bli mer oberoende genom att vara delaktiga i samhället och på arbetsplatsen. Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter, hälso- och sjukvården och privata aktörer för att skapa mer jämlikhet på arbetsmarknaden.

 

Oberoende är en mänsklig rättighet

 

Att ta kontroll över sitt eget liv och vara fri att fatta sina egna beslut är en grundläggande mänsklig rättighet, och här spelar arbetet en viktig roll. Att kunna tjäna sitt uppehälle är ett basalt behov som ger både personligt och ekonomiskt oberoende och en känsla av meningsfullhet och ökad livskvalitet.

 

Mångfald ökar företagens lönsamhet

 

Många företag är engagerade för att skapa ett hållbart samhälle och arbetar aktivt med mångfald och jämlikhet för att alla ska ha samma möjlighet att lyckas, oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnisk härkomst, nationalitet eller religion.

 

Alla vinner om alla kan arbeta

 

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar skapar konkreta ekonomiska fördelar för alla. Att gå från utanförskap och isolering till att ingå permanent i arbetslivet kan göra underverk för både anställda och arbetsgivare.

Relaterade produkter: