Möt oss i Almedalen

2018 apr 11 - 10:25

I år kommer vi på Abilia delta på Almedalsveckan. Mellan den 1-4 juli finns vi centralt belägna på Skeppsbron plats nr 119 där du träffar våra duktiga konsulenter som svarar på frågor kring hur kognitiva hjälpmedel kan bidra till ökad delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar.

Tisdagen den 3 juli håller vi ett seminarium där vi lyfter samhällsfrågan: "Hur skapar vi delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar". Många med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar upplever svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga. Hur kan vi underlätta med handledning, individuellt utprovade tekniska hjälpmedel och inte minst förändrade attityder gentemot personer med funktionsnedsättning?

Kom och lyssna på våra intressanta talare

Samhället har mycket att vinna på att personer med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar kan få och behålla ett arbete. För att få till en förändring krävs en större medvetenhet, dels om vad neuropsykiatriska funktions- nedsättningar innebär, men även om att det finns tekniska hjälpmedel som har bevisad effekt och vikten av stöd och handledning. Medvetenheten behöver ökas hos alla berörda aktörer, dessutom behövs en attitydförändring i hela samhället där vi ser till individens alla tillgångar.

Seminariet hålls tisdagen den 3 juli kl. 13:15 på Donners Hotell i Visby och pågår ca 1 timme.

Mer information finns i det officiella programmet