Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

2018 dec 3 - 09:42

Vi på Abilia vill uppmärksamma Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning för att lyfta deras rättigheter men även för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar inom alla områden, både de sociala, ekonomiska och politiska. Personer med funktionsnedsättningar upplever sina utmaningar på olika sätt och samhället, skolan och arbetsgivare behöver vara öppna för att se möjligheterna hos dessa personer.

Vi har länge arbetat med att utveckla hjälpmedel med användaren i fokus, dvs ge denne verktyg för att kunna planera sin tid och få struktur i vardagen. Med dagens moderna teknik behöver det inte synas att man har ett hjälpmedel utan det ser ut som vilken smartphone eller smart klocka som helst.

Det vi ser idag är att även skolor och arbetsgivare fått upp ögonen för att hjälpmedel även kan ses som verksamhetsstöd, det vill säga att de använder våra hjälpmedel för att lättare kunna delegera uppgifter och lita på att de blir utförda. Tack vare detta upplever personer med funktionsnedsättning sig mer självständiga och genom att minska stressnivån mår alla bättre och sjukskrivningarna minskar.

Enligt FN, som grundade Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning för 26 år sedan, fokuserar årets tema på att ge personer med funktionsnedsättning en inkluderande, rättvis och hållbar utveckling som en del av 2030-agendan och uppmanar till att "inte lämna någon utanför".

Läs mer på FNs hemsida