Abilia vann priset: "Bästa terapeutiska produkt" för HandiKalendern på OT-show 2018

2018 dec 11 - 13:52

HandiKalendern är en app som är utformad för att hjälpa människor att förstå tid genom att bryta ner tiden till 15-minuters segment och visas som lysande prickar. Vi kallar detta kvartursprincipen. Prickarna visas i en tidspelare där lamporna släcks vart eftersom tiden går. Detta gör det möjligt för de personer som har begränsat begrepp om tid, att förstå hur lång tid det är kvar.

Aktiviteterna i HandiKalendern kan även visas i en Apple Watch om mobiltelefonen inte är tillgänglig, till exempel vid träning eller möte. HandiKalendern kan administreras på distans av en stödperson, vilket gör att användaren kan hållas uppdaterad med sin dag utan att behöva göra egna ändringar.

- "Vi är väldigt stolta över att ha vunnit detta pris och all återkoppling som mottogs på showen var positiv", säger Lauren Frost, produktrådgivare vid Abilia Ldt.

Mer information om HandiKalendern

Occupational Therapy Show är Storbritanniens största hjälpmedelsmässa för arbetsterapeuter och äger rum i Birmingham i november varje år.